ผู้ว่าการ วว.ประชุม WAITRO Board Meetings ณ เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี

General Press Releases Friday October 20, 2017 09:37
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ Regional Representative for Asia and the Pacific of the World Association of Industrial and Technological and Research Organizations (WAITRO) และ นายเลิศฤทธิ์ ศิริเศรษฐการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ วว. ร่วมประชุม WAITRO 79th Board Meeting and 20th Board-RFP Meeting และร่วมกิจกรรม WAITRO Mini Workshop ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้รายงานที่ประชุมทราบการดำเนินงานของ วว. ที่ได้สนับสนุน WAITRO ในช่วง 6 เดือน (เม.ย.–ก.ย. 60) ที่ผ่านมา รวมทั้ง วว. ยังเสนอโครงการ Enhancing the Competitiveness of SMEs for Global Market เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยไปสู่ตลาดโลกโดยการร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกและเลขาธิการ WAITRO นอกจากนี้หลังจากการประชุม คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชม Fraunhofer IZD ซึ่งมีผลงานวิจัยและพัฒนาโดดเด่นด้านเซรามิก, วัสดุ, ยานพาหนะ และโครงสร้างพื้นฐาน ณ เมืองเดรสเดน


Latest Press Release

Photo Release: Indorama Ventures Wins the Best Sustainability Report Award 2018

Indorama Ventures (IVL) received the Best Sustainability Award 2018, organized by the Securities and Exchange Commission and the Thai Listed Companies Association. Mr. Richard Jones (left), Senior Vice President – Corporate Communications,...

Glorious Yuletide Goodies

Bring a touch of class to your festive revelries or convey your well-wishes to your loved ones and/or business partners with BBCO's scintillating selection of Yuletide goodies Specially crafted for the festive season, BBCO offers a one-stop shop for your...

CELEBRATE CHRISTMAS EVE AT THE EMERALD COFFEE SHOP

Let's Celebrate Christmas Eve (December 24, 2018) at the Emerald Coffee Shop of the Emerald Hotel. Mouthwatering with our own recipe of "Roasted Turkey" and the international buffet dinner with seafood on iced from 18.00-23.00 hrs. Enjoy live "Acoustic...

Christmas Eve Buffet Dinner at Sheraton Hua Hin Resort Spa

To celebrate the fantastic festive season, Sheraton Hua Hin Resort & Spa invites you to experience the holiday magic of a seaside Christmas Eve on 24th December, 2018 from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. at Luna Lanai lawn. Indulge in the unique flavours of...

New Years Eve Buffet Dinner At Kantary Hotel, Kabinburi

Join the sparkling New Year's Eve celebration on 31 December 2018 at California Steak Restaurant, Kantary Hotel, Kabinburi from 6 p.m. to 10 p.m. where the buffet dinner combines a fabulous selection of Western and Asian dishes. From a complimentary...

Related Topics