มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จับมือพันธมิตรชั้นแนวหน้าตอกย้ำแนวทางพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์พร้อมเปิดตัว CCI และโครงการ Innovation Hubs ในงาน SMEs Springboard: Success through Creative Economy

General Press Releases Monday July 2, 2018 14:49
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--Asialife Media

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จัดสัมมนา "SMEs Springboard: Success through Creative Economy" พร้อมเปิดตัว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) และโครงการ Innovation Hubs เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สามารถต่อยอดความคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ คณาจารย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจภาพรวมของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการต่อยอดความคิดเพื่อสร้างธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะนำ 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ "ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน" พร้อมทั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานความเป็นมาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสัมมนา SMEs Springboard: Success through Creative Economy ภายใต้โครงการ Innovation Hubs ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) ร่วมกับ UCC Network และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์มากมาย ได้แก่ 1) คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 2) คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited 3) คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ โครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 4) คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze 5) คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only 6) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor 7) ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จัดการกองทุน TED Fund 8) คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver

เนื้อหาสัมมนาครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หลักเกณฑ์และสิทธิของงานความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ เกร็ดการค้าและส่งออก แง่มุมการทำกิจการเพื่อสังคม และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์"

นอกจากนี้ ไฮไลต์ในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการ '9 Creative Hubs' ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ต่อยอดงานวิจัยจากภาคการศึกษาในโครงการสู่การพัฒนาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย ประกอบด้วย อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และ ของตกแต่งบ้าน โดยวิทยาลัยฯ เน้นการพัฒนาคนที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ที่มีทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสร้างคุณค่านวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข่งขันก้าวสู่ผู้นาระดับสากลในอนาคต

ภาพข่าว1: (จากซ้าย) ศาสตร์ตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธ์สุวรรณ – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ – ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs มศว., นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ – อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว. ร่วมถ่ายภาพหมู่ในงานแถลงข่าว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' และโครงการ Innovation Hubs

ภาพข่าว2: การเสวนาหัวข้อ "พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์" โดย คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze

คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only และ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor
ภาพข่าว3: คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver บรรยายหัวข้อ "Social Giver Online Platform"

ภาพข่าว4: นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ"

ภาพข่าว5: การประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง

ภาพข่าว6: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'
ภาพข่าว7: ผู้ร่วมสัมมนาให้ความสนใจกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'

Latest Press Release

Taiwan Expo 2018 in Thailand kicks off 30th Aug

Bureau of Foreign Trade (MOEA), Taiwan External Trade Development Council, Thai-Taiwan Business Association and Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) are launching Taiwan Expo 2018 under the theme "Let's Tie Together" to present smart living...

SUPERB SOUTH AMERICAN BBQ ON THE BEACH AT CENTARA GRAND BEACH RESORT VILLAS HUA HIN

Spice up the evening Latin style this August as Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin presents to you Superb South American BBQ, serving up a barbecue feast, grilled to perfection using the best South American recipes, alongside a superb...

DEEP-SEA ROCKFISH KATSUO TUNA BLACK CATTLE WAGYU TAKE KISSO JAPANESE RESTAURANT BY STORM

Living up to its renown for exemplifying the spirit and special produce of each season in Japan, Kisso Japanese Restaurant showcases two fish and one meat for its September-October special a la carte menus: the finest, freshest rockfish, Katsuo tuna and...

กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 'The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)'...

Savor Spider Crab Specialties this September at CHAR Restaurant

CHAR Restaurant at Hotel Indigo Bangkok Wireless Road is excited to offer Honshu spider crab specialties for limited time in September. From September 14 to 28, diners can indulge in a three-part serving of this Japanese delicacy. On the main island of...

Related Topics