ภาพข่าว: จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษา Asian College of Teachers

General Press Releases Thursday February 14, 2019 18:13
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--คลับอะคาเดเมีย

แผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจาก Asian College of Teachers ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ International TEFL Certificate และ International School Experience Program in Thailand ในหัวข้อ How to Apply Multiple Intelligences in English Teaching for Kindergarten ให้กับคณะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำ Theory of Multiple Intelligence ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงแรม JL Bangkok เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา


Latest Press Release

The Grand Japanese Buffet Food Festival at California Steak Restaurant, Kantary Hotel, Ayutthaya

California Steak Restaurant, at Kantary Hotel, Ayutthaya. invites you to enjoy the delights of our Japanese Buffet Food Festival. Show your appreciation for a delicious oriental buffet brimming with colour and special flavour that will impress you in...

United Nations ESCAP and the Inclusive Business Action Network partner to strengthen the policy environment for inclusive businesses in South-East Asia

The Inclusive Business Action Network (iBAN) and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) announced a joint initiative today to help governments to enhance the policy environment for inclusive business in...

Have a Splashy Summer with Mirinda Mix-It Pineapple Passionfruit Stay Fresh and Fun with An Irresistible Soft Drink mixed with Flavors of Two Fruits

Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd., a producer and distributor of beverages under registered trademarks of "Pepsi", "Mirinda", "7-up", "Lipton", and more—today proudly expand the lineup of "Mirinda Mix-It" carbonated soft drinks with...

The Secretary General of the Muslim World League to Lead Delegation To New Zealand

His Excellency the Secretary General of the Muslim World League, Chairman of the Board of Directors of the World Organization of Muslim Scholars Sheikh Dr. Mohammad bin Abdulkarim Alissa has announced a visit to New Zealand to offer condolences to the...

Enjoy the Sun While Protecting your Skin from Sun Damage with Boots Sunscreen Product Ranges

We all know that sunlight consists of ultraviolet or UV rays that can damage our skin. UVB contributes to the skin's dehydration leading to rash, redness and sunburn, while UVA generates oxidants in our skin that damage the flexibility of skin cells,...

Related Topics