DGA เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน Digital Transformation ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบัน KIEA ประเทศเกาหลี

General Press Releases Friday August 23, 2019 15:15
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พีอาร์ วัน เน็ท เวิร์ค

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on 4th Industrial Revolution Technologies for National Information Management and Digital Transformation in Asian Countries" โดย สถาบัน Korean Institute of Enterprise Architecture (KIEA) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขยายเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลระดับประเทศ และ Digital Transformation ในภูมิภาคเอเชีย สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทยเต็มรูปแบบ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-17.30 น. ณ โรงแรม VIE Hotel กรุงเทพฯ และ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.30 น. ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เปิดเผยว่า DGA เล็งเห็นโอกาสการขยายเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลระดับประเทศ และ Digital Transformation จึงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี 15 หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี และเวียดนาม มาร่วมอัปเดตไอเดียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Smart City Development in Korea, National Information Management and Digital Transformation in Vietnam, One Stop Service (OSS) for the private sector in Thailand และ Digital Skills Development for Government Officer in Thailand เป็นต้น

"คาดว่าผลสำเร็จของงานในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานวิจัยเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลระดับประเทศและการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Transformation ที่มาจากหลากหลายสาขา อีกทั้งยังสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง ที่สำคัญจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ในทุกมิติทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ"


Latest Press Release

มหกรรมการค้าและการลงทุนด้านการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพิร์ลครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มหกรรมการค้าและการลงทุนด้านการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพิร์ล (Exposition for Investment and Trade of Advanced Equipment Manufacturing on the West Bank of the Pearl River: AEME) ครั้งที่ 5...

Dont miss the international seminar #The Givers Network 2019 Bangkok#

Bangkok, Three international organizations – Asia Philanthropy Circle represented by Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network (TYPN) by Ms. Ada Chirapaisarnkul, and Dhanin Tawee Chearavanont Foundation by Mrs. Thippaporn Ahriyavraromp...

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya Sport Day 2019

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya led by Tiwaporn Mahaprom, Director of Human Resources along with management and staff enjoyed "CMBR Sports Day 2019". This was the 2nd CMBR Sports Day competition held at beach front of the hotel. The purpose of...

Mars accelerates action to tackle climate change with new #PledgeForPlanet initiative

- With the #PledgeForPlanet initiative, Mars announces fresh ambition to further cut emissions from its operations in line with the key aim of the Paris Agreement – to limit global warming to 1.5 degrees Celsius - Mars calls for collective action,...

U.S. Dairy Inspires Healthy Snacking Advances at Fi Asia 2019

Innovative, Thai-friendly new product concepts with U.S. dairy proteins and permeate aligned with consumer trends for nutritious and adventurous eating Consumers today are more discerning than ever, seeking out convenient ready-to-eat and ready-to-drink...

Related Topics