ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงาน 8 ปี ETDA Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance

Information Technology Press Releases Monday July 23, 2018 16:11
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "The Key Success Factors of Future Economy" ในงาน 8 ปี ETDA "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23–25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ซึ่ง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงการจัดงานฯครั้งนี้ว่า เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชนและในทุกระดับ โดยจะช่วยกระตุ้นให้ทุกองค์กรและทุกคนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมามีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Thailand อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ และสร้างงานให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


Latest Press Release

Huawei Recognized as an April 2019 Gartner Peer Insights Customers# Choice for Data Center Networking

Huawei, a leading global provider of information and communications technology (ICT) infrastructure and smart devices, announced that Huawei CloudEngine Switches have been named an April 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Data Center...

If You Can Highlights Auto-translation Benefits for Diverse Communities

Automatic In-app translations help create effective communication among multi-cultural groups. Bangkok, Thailand – 18 April 2019 – If You Can Co., Ltd., a leading software company providing security and notification solutions for individuals...

7-Eleven CLiQQs with CleverTap To Drive Effective Customer Engagement for its Digital Payments App

The retail giant uses CleverTap's customer lifecycle management platform to drive successful online and in-store user engagement and retention strategies CleverTap, the customer lifecycle management platform, today announced that 7-Eleven Philippines, a...

Huawei Announces that the Atlas AI Computing Platform is Ready for Commercial Scaling

During the Intelligent Computing Tour for China staged in Shenzhen, Huawei announced the official launch of the Atlas AI computing platform to the market, unlocking a new chapter on the Atlas commercial roadmap. The Huawei Atlas AI computing platform is...

Adjust Puts an End to in-App Bot Attacks With New Standalone Unbotify Product

The new solution, individually-tailored based on an app's natural user flow, harnesses AI and machine learning to stop bot abuse in real-time Adjust, the industry leader in mobile measurement and fraud prevention, today announced the launch of its new...

Related Topics