Tuesday September 17, 2019 23:55

9801 กรุ๊ป Press Releases

กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ผู้ส่งต่อลาวา ซีโอไลท์ ในร้านค้าปลีก ลงชุมชนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก ด้วย ลาวาซีโอไลท์ นวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายผลงานชิ้นแรกของโลก ในโครงการ ลาวา สกัดจุด หยุดไข้เลือดออก สุขภาพ—31 Mar 16

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ส่งต่อลาวา ซีโอไลท์ สู่ร้านค้าปลีก นวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีประสิทธิภาพสูงเหนือกว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายทั่วไปและเป็นผลงานชิ้นแรกของโลกที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย

ภาพข่าว: กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ผู้ส่งต่อลาวา ซีโอไลท์ ในร้านค้าปลีก จัดกิจกรรม ลาวา สกัดจุด หยุดไข้เลือดออก สุขภาพ—31 Mar 16

ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ ประธาน และ นาย วิชชา นิจถาวร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพข่าว: เบซูโตะแจกจริง! มอบไอโฟน 6 แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรม Lucky Besuto Lucky ทั่วไป—05 Jun 15

คุณพัชรี ศรีพรงาม (ที่3จากซ้าย) เลขานุการประธานกรรมการ เป็นตัวแทนประธานกรรมการ บริษัท9801 กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เบซูโตะ เจลสะอาด สะอาดหอม ถนอมมือ มอบไอโฟน 6 ให้แก่คุณอังคณา รักษาดี (ที่2 จากซ้าย) ผู้โชคดีจากกิจกรรม Lucky Besuto Lucky You

ภาพข่าว: 9801 กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงนวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ลาวา ซีโอไลท์ ทั่วไป—12 Mar 15

นางสาว โชติมา ชุบชูวงศ์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินการตลาดและจัดจำหน่าย “ลาวา ซีโอไลท์” นวัตกรรมชิ้นแรกของโลกที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 3-6 เดือน ไม่มีกลิ่น และปลอดภัย

ภาพข่าว: ป๊อก ป๊อก สเปรย์น้ำกันยุง สนับสนุนการแข่งขันกีฬารักบี้ประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ทั่วไป—05 Feb 15

นางนลินรัตน์ ชัยพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ป๊อก ป๊อก สเปรย์น้ำกันยุง ร่วมสนับสนุนกีฬารักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 29 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมมอบ ป๊อก ป๊อก สเปรย์น้ำกันยุง

9801 กรุ๊ป ลงนาม MOU กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำหน่าย ลาวา ซีโอไล้ท์ ทั่วไป—28 Oct 14

นายณัฐวุฒิ มโนสุทธิ (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้าแปดศูนย์หนึ่ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการตลาดและจัดจำหน่าย “ลาวา ซีโอไล้ท์” แต่เพียงผู้เดียว ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นพ.อภิชัย มงคล (ที่4จากซ้าย)