Wednesday July 23, 2014 02:34

ASEAN COMMUNITY Press Releases

สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมระหว่างประเทศ ครั้งใหญ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคม แก่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—10 Jul 14

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน จัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน (International Conference on Strengthening Social Protection for ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—02 Jul 14

กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--โฟร์ ฮันเดรด

ด้วยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีกำหนดจัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน (International Conference on Strengthening Social Protection for ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนถึงผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อระบบความมั่นคงทางสังคมอาเซียน แนวทางการคุ้มครองแรงงานอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานจากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของภูมิภาคที่มีการรวมตัวหรือเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนจากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน

ในโอกาสนี้ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ ปาฐกถาพิเศษ โดย ร.ศ. ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงแรงงาน และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง พื้นฐานความคุ้มครองทางสังคม : ก้าวย่างสู่อนาคตที่มั่นคง, ทิศทางความคุ้มครองทางสังคมในอาเซียน (Social Protection Trend in ASEAN)

ในวันอังคารที่

Photo Release: NBT WORLD, a 24-hr English-language Channel, launched to promote ASEAN Telecom—10 Apr 14

NBT World is a new 24-hr English-language satellite TV Channel, under the supervision of the National News Bureau of Thailand (NNT), the Public Relations Department. It aims to promote the establishment of ASEAN Community in 2015. With target audience of

โรงพยาบาลราชวิถีจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 25 2014 : Vision to ASEAN Community สุขภาพ—20 Feb 14

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ปี 2557ในหัวข้อ “2014 : Vision to ASEAN Community” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีว่า

ราชภัฏราชสีมาจัดงานสัปดาห์ประชาคมอาเซียน ASEAN Community Week 2013 ทั่วไป—11 Dec 13

เมื่อระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีงาน สัปดาห์ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community Week 2013 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี

พวงกุญแจตุ๊กตาอาเซียน ตุ๊กตาอาเซียน 10 ประเทศ วางจำหน่ายแล้วที่สนามบินดอนเมือง ทั่วไป—04 Dec 13

ASEAN DOLL คือผู้ผลิตสินค้า Premium และจำหน่ายของที่ระลึกที่ มี Concept เกี่ยวกับความร่วมมือกันภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)อันจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า โดยที่มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ราชภัฏโคราชเชิญร่วมงานสัปดาห์ประชาคมอาเซียน ASEAN Community Week 2013 ทั่วไป—21 Nov 13

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ ร่วมงานสัปดาห์ประชาคมอาเซียน พบกับการแสดงซุ้มนิทรรศการ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และกิจกรรมจากคณะต่างๆ ทั้ง 7 คณะ อาทิ การประกวดจัดดอกไม้ Flora of ASEAN การประกวด Miss Rainbow Queen 2013

Photo Release: EXIM Thailand Opens Booth at the Dynamism of Thai Economy in the ASEAN Community Stcoks—29 Oct 13

Mr. Kanit Sukonthaman (right), President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) and Mr. Kematat Saicheur (left), EXIM Thailand’s Executive Vice President, welcomed Mr. Boon Intiratana (center), Director, Thai Trade Center, Yangon, Union

ราชภัฏโคราชจัดงานสัปดาห์ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community Week ทั่วไป—08 Oct 13

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ประชาคมอาเซียน พบกับการแสดงซุ้มนิทรรศการ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และกิจกรรมจากคณะต่างๆทั้ง 7 คณะ อาทิ การประกวดจัดดอกไม้ Flora of ASEAN การประกวด Miss Rainbow Queen 2013

Former Philippine President Fidel Ramos speaks at Sasin Urges ASEAN leaders to guard against elite General—29 Aug 13

Recently Mr. Fidel V. Ramos, former President of the Republic of the Philippines, spoke at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University on the topic,"The ASEAN Community in a Rapidly Changing World". Mr. Ramos was

ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดบรรยายพิเศษเปิดมุมมองอาเซียน ทั่วไป—16 Aug 13

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณมระ ( ซ้าย ) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายรูปร่วมกับ นายฟิเดล รามอส ( กลาง ) อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "The ASEAN Community

ไปรษณีย์ไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกการรวมตัวเป็นประชาคมอ สื่อสาร—01 Aug 13

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (MOU on Joint Issue of ASEAN Community Commemorative Stamps) ระหว่างการไปรษณีย์ประเทศสมาชิก ASEANPOST

มหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชน ทั่วไป—30 Jul 13

มหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 พันธกรณีในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 2558 ของประเทศไทย

DPU celebrates its 45-year anniversary, having produced over 100,000 quality undergraduates. With General—31 May 13

We promote six main colleges and centers including the Waterworks College and China-ASEAN International College, and we stimulate proactive learning for the ASEAN Community (AC) Dhurakij Pundit University (DPU) celebrated its 45-year anniversary. Over

'นศ.ป.โท โลจิสติกส์ วทส.'จัดเสวนาวิชาการ ทั่วไป—09 May 13

"ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ "การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน

ด่วน! สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ.. กับราชภัฏธนบุรี ทั่วไป—15 Feb 13

นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป สนใจสำรองที่นั่งด่วนเหลือจำนวนจำกัด.. เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ในหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for preparing to ASEAN Community)

ภาพข่าว: จัดประชุม ASEAN ทั่วไป—11 Feb 13

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (แถวนั่ง,ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุม ASEAN ในหัวข้อ “New Era for the Public Sector Reform in the ASEAN Community” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ห้องเดอะแกลลอรี่

ก.พ.ร. จัดการประชุมThe ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN ทั่วไป—15 Jan 13

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community ในวันที่ 17 – 18 มกราคม

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ASEAN Community and General—07 Jan 13

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมแห่งประเทศไทย จะจัดค่าย Thailand ASEAN Camp ประจำปีครั้งที่ 1 “เรื่อง Effective cross-cultural communication skills training for ASEAN: Using simulation/games” ขึ้น

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 กันยายน 2555) ปฏิทินข่าว—23 Sep 12

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 12.30 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนา“TABLET เทคโนโลยี การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : A Learning Technology Access to ASEAN Community” ณ อาคาร

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 กันยายน 2555) ปฏิทินข่าว—22 Sep 12

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 12.30 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนา“TABLET เทคโนโลยี การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : A Learning Technology Access to ASEAN Community” ณ อาคาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนา“TABLET เทคโนโลยีการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : A Learning ทั่วไป—14 Sep 12

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “TABLET เทคโนโลยีการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : A Learning Technology Access to ASEAN Community” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ไพฑูรย์

Tablet : เทคโนโลยีการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—13 Sep 12

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tablet : เทคโนโลยีการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน Tablet : A Learning Technology Access to ASEAN Community วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 13.00-17.00 ณ The Connection ลาดพร้าว จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ก.พ. จัดอบรมหลักสูตร ASEAN Community Training ทั่วไป—15 Aug 12

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)จัดอบรมหลักสูตร ASEAN Community Training Program วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง ศูนย์อาเซียนศึกษา

พิพิธอาเซียน ภาค 2 อาเซียน...หนึ่งจุดหมาย หลายประสบการณ์ ทั่วไป—23 Apr 12

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจร่วมเปิดใจเรียนรู้เพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ใน ค.ศ. 2015

ภาพข่าว: สัมมนา General—21 Mar 12

ดร. วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร“English Bilingual Education and The 2nd EIS International Conference Integrated Studies and ASEANCommunity Development” จัดโดย

Photo Release: SCB Management shares views at ASEAN Business Forum General—09 Mar 12

Mr. Deepak Sarup, Siam Commercial Bank Senior Executive Vice President & CFO, shared his views on ICT connectivity within the ASEAN community, preparedness for ICT utilization, and banking industry success factors at a "Way Forward with ASEAN ICT

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2555) ปฏิทินข่าว—16 Feb 12

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 08.20 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา เชิงวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 กุมภาพันธ์ 2555) ปฏิทินข่าว—15 Feb 12

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 08.20 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา เชิงวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "ASEAN ทั่วไป—10 Feb 12

เนื่องในปี 2558 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนอีกทั้ง 9 ชาติจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)