EV Charger ผลิตภัณฑ์ที่ตอบทุกโจทย์เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ Thursday June 7, 2018 17:13
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--เอบีบี

EV Charger เป็นมากกว่าตัวชาร์จรถยนต์ เพราะสามารถตอบโจทย์ทุกมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทยในอนาคต สินค้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ลักษณะเป็นตู้และมีหัวจ่ายไฟฟ้า มี 3 ประเภท คือ Slow Charger สำหรับชาร์จไฟแบบปกติในที่อยู่อาศัย สามารถใช้ไฟจากปลั๊กไฟทั่วไป ด้วยแรงดัน 220v ชาร์จไฟ 3 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ 8 ชั่วโมง ถัดมาเป็น Medium Charger ตู้ชาร์จไฟที่เหมาะกับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดของการโหลดไฟน้อย ชาร์จไฟ 20 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ 1 ชั่วโมง สุดท้าย คือ Fast Charger ตู้ชาร์จไฟซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าแรงดัน 3 เฟส 380v แปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จไฟอยู่ที่ 50 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จไฟไม่เกิน 30 นาที ส่วนใหญ่จะติดตั้งที่สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหลักจากแบตเตอรี่เพียงแหล่งเดียว จึงต้องมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ผ่านเครื่องชาร์จไฟ ( EV Charger ) ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าปกติจะมีปลั๊ก 2 ประเภท คือปลั๊ก AC Charge เพื่อชาร์จกับ Slow Charger และปลั๊ก DC Charge ไว้ใช้ชาร์จกับเครื่อง Medium Charger & Fast Charger โดยปกติการชาร์จแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ประมาณ 150 กิโลเมตร สำหรับตู้ชาร์จแบบ Medium Charger & Fast Charger มีลักษณะพิเศษที่หัวจ่ายจะต้องมีมาตรฐานที่จะ Plug in เข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละชนิดได้ โดยทั่วโลกจะมีหัวมาตรฐานที่เชื่อมต่ออยู่ 3-4 มาตรฐาน แต่ที่นิยมจะเป็นของยุโรป (หัวแบบคอมโบ) และของญี่ปุ่น (ชาร์จเดโมะ) เพื่อรองรับรถค่ายยุโรปกับญี่ปุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องชาร์จของเอบีบีตัวหนึ่งจะมีหัวจ่ายมาตรฐาน 2-3 หัว สามารถรองรับทั้งรถญี่ปุ่นและยุโรปเช่นกัน

EV Charger มีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างไร

ความจริงแล้วการใช้รถ EV และ EV Charger เป็นอีกทางเลือกที่ดี แทนการใช้แก๊สหรือน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลพิษค่อนข้างมาก ก็เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากหลายแหล่ง รวมทั้งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ หรือน้ำ เป็นการช่วยลดการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงและมีราคาสูงขึ้น หลายหน่วยงานจึงให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตสำหรับสังคมไทย

แนวโน้มของสินค้า EV Charger จะเป็นอย่างไร และส่งเสริมให้ใช้ในเมืองไทยเมื่อใด

MEA&PEA มีการกำหนดนโยบายเป็น Road Map Smart Grid โดยมีโครงการ EV รวมอยู่ด้วย คาดว่าภายใน 5 ปีอาจมีการนำมาใช้ในส่วนงานของ Utility และบริษัทที่ดำเนินการด้านพลังงาน ส่วนภาคประชาชนน่าจะมีการนำมาใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวงกำลังศึกษาโครงการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. โดยได้สร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า 10 แห่งและมีแผนนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ทดลองและศึกษาวิจัยจำนวน 20 คัน

ทั้งนี้เอบีบีได้สนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วรุ่น Terra 51 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องในโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for Electric Vehicles ติดตั้งที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องชาร์จไฟฟ้าและผลกระทบของการชาร์จไฟด้วยเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วรุ่นนี้ ต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. รวมทั้งพัฒนาระบบการใช้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในอนาคต ล่าสุดเอบีบียังได้ร่วมการวิจัยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วรุ่น Terra 53 CJ สำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Smart Grid และ Smart Mobility ซึ่งหากรัฐบาลส่งเสริมโครงการนี้จริงในอนาคต หน่วยงาน Utility และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยมาร่วมพิจารณาว่า ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้

ผลิตภัณฑ์ EV Charger ของเอบีบีมีจุดเด่นอย่างไร

เนื่องจาก EV Charger เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทยในอนาคต เอบีบีจึงเน้นการสนับสนุนข้อมูล เข้าร่วมการศึกษาวิจัย Specification ของเครื่องชาร์จไฟฟ้าในตลาด โดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเครื่องชาร์จไฟฟ้าในตลาดมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเทคโนโลยีของเราดีที่สุด EV Charger ภายใต้แบรนด์เอบีบี มีจุดเด่นเรื่องมาตรฐานด้าน Hardware ของตู้และหัวชาร์จที่สามารถรองรับรถยนต์ทุกค่าย มีความสะดวกยืดหยุ่นต่อการใช้งานที่มีการอัพเกรดให้ทันสมัยในราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งมีInfrastructure และระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการและแชร์ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเอบีบีสามารถตอบโจทย์ทุกปัญหามีเทคโนโลยีพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างแน่นอน

เชิญมาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบการชาร์ต การจัดเก็บไฟฟ้า เทคโนโลยีล้ำหน้าของ ABB Solar Inverter รุ่น PVS980, PVS100, UNO series พร้อมชมระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่จะมาช่วยจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ณ บูธเอบีบี no.J01 ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เอบีบี จำกัด Tel. 02 665 1000 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.abb.co.th


Latest Press Release

พลาติโน มอเตอร์ เปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู X7 เป็นครั้งแรก ในงาน BMW WORLD OF LUXURY 2019

บีเอ็มดับเบิลยู พลาติโน มอเตอร์ นครปฐม ผู้จัดจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการ เปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู X7 , THE 7 และ THE 8 พร้อมเปิดประสบการณ์ให้ได้สัมผัสและทดลองขับเป็นครั้งแรก ในงาน BMW WORLD OF LUXURY 2019 ที่ชั้น 1 เซ็นทรัล ศาลายา ตั้งแต่วันที่...

นิสสันส่งโปรโมชั่น โปรดี 5 ฟรี มอบความมั่นใจ ตลอดการเดินทางฤดูฝน

แพ็คเกจตรวจสภาพรถยนต์ฟรี 22 รายการ พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับลูกค้านิสสันเท่านั้น ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ถนนที่เปียกและลื่น นิสสัน ขอมอบความอุ่นใจในการขับขี่ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยโปรโมชั่น "โปรดี 5...

ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ ร่วมเป็นหนึ่งก้าว ในกิจกรรม ก้าวคนละก้าว

จากภาพ ทีมวิศวกรจากบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ตรวจเช็คความพร้อมของรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่ง ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ 170 กิโลเมตร เพื่อส่งเข้าร่วมทำงานในกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ โดย...

ภาพข่าว: ยามาฮ่าเปิดตัวหนังโฆษณาใหม่!! พร้อมเผยโฉม MT-15 Endorser โต้ง TWOPEE SouthSide ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งชาวไบค์เกอร์

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้ด้วยบริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายพิทวัส พฤกษกิจ หรือ "โต้ง" TWOPEE SouthSide ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ พร้อมมิวสิควีดีโอ Yamaha MT-15 ซึ่งได้ดึง "โต้ง"...

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ชวนสาวกเทสต์ไรด์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษถึงสิ้นเดือนนี้

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ชวนลูกค้าเทสต์ไรด์รถมอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ ณ ผู้แทนจำหน่ายไทรอัมพ์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ พร้อมร่วมสนุกด้วยถ่ายภาพคู่กับรถมอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ที่ทำการทดสอบ เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษประจำเดือน...

Related Topics