โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์วิส จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนาม ระหว่างไทยและกลุ่ม CLMV พัฒนาศักยภาพไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม TWO WHEELS ASIA

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ Friday August 31, 2018 17:35
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--Market-Comms
เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนาม
ระหว่างไทยและกลุ่ม CLMV พัฒนาศักยภาพไทย
สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม TWO WHEELS ASIA
พร้อมเผยข้อมูลลับ! โอกาสธุรกิจสองล้อไทย
เปลี่ยนฐานโตต่อ CLMVT พร้อมแนะนำงาน TWO WHEEL ASIA 2019
(Bike / MotorBike / E-Bike/MotorBike)

โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์วิส ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT พัฒนาศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย (Distribution Center of TWO WHEELS industry in ASIA) จัดงาน TWO WHEEL ASIA พร้อมเปิดสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์เพื่อนักธุรกิจไทย รุกตลาดธุรกิจดังกล่าวในกลุ่มประเทศ CLMVT

ประเด็นที่น่าสนใจ

1. ภาพรวมตลาดและธุรกิจสองล้อของโลกและไทย รวมถึงเทรนด์พาหนะแห่งอนาคตของเอเชีย

2. ชี้ช่องการลงทุนและพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดในกลุ่ม CLMVT

3. พฤติกรรมผู้บริโภคปี 2019 ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสองล้อ

4. จุดเด่น สิทธิประโยชน์ ในการจัดงาน TWO WHEELS ASIA 2019
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา 13.45-15.00 น. ห้อง MR220 ชั้น 2
ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา
13.45-14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและรับประทานอาหารว่าง

14.00-15.00 น. เริ่มพิธีการลงนามความร่วมมือจัดงาน TWO WHEELS ASIA และเสวนา "ทิศทางธุรกิจพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย

ร่วมแถลงข่าวและเสวนา โดย