Friday July 3, 2020 21:30

ยานยนต์ Press Release : 17 May 2019

สรุปประเด็นจากงานสัมมนา EVolution of Automotive วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ยานยนต์—17 May 19

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงการเสวนา เรื่อง Evolution of Automotive โดย ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบาย 4.0 เพราะสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีปัจจัยอย่าง

GECS จับมือภาครัฐ-เอกชน ดึงไต้หวัน ร่วมจัด TWO WHEELS ASIA 2019 งานแสดงสินค้าและสัมมนาธุรกิจด้านพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งเอเชีย ยานยนต์—17 May 19

GECS จับมือภาครัฐ-เอกชน ดึงไต้หวัน ร่วมจัด "TWO WHEELS ASIA 2019" งานแสดงสินค้าและสัมมนาธุรกิจด้านพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งเอเชีย วันที่ 23-25 พ.ค. นี้ ที่ ไบเทค บางนา เล็งดึงส่วนแบ่งตลาดโลก มูลค่ากว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ