ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 43 ล้านหุ้น ซื้อที่ดินขยายโรงงาน-เครื่องจักรเพิ่ม รองรับธุรกิจพลังงานขยายตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค Friday October 14, 2005 10:19
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 43 ล้านหุ้น ซื้อที่ดินขยายโรงงาน-เครื่องจักรเพิ่ม รองรับธุรกิจพลังงานขยายตัว ตั้งเป้ารายได้ 3 ปีข้างหน้าโต 15% ต่อปี

นายไพบูลย์   เฉลิมทรัพยากร   ประธานกรรมการ   บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจรับจ้างออกแบบด้านวิศวกรรมและผลิตภาชนะความดัน และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของทุนจดทะเบียนหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นประชาชน จำนวน 40 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัทจำนวน 3 ล้านหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบัน บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตภาชนะความดันเพื่อใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย ฯลฯ โดยมีส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 15 นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก และภาชนะบรรจุสารเคมี รวมถึงให้บริการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอัตราการเติบโตสูงตามความต้องการใช้พลังงานในประเทศ

นายไพบูลย์ กล่าวว่า เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปซื้อที่ดินสำหรับขยายพื้นที่โรงงานและซื้อเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อให้สามารถรับงานจากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินจากการระดมทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานปัจจุบันประมาณ 50 ล้านบาท ซื้อที่ดินแห่งใหม่เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจอีก 110 ล้านบาท สร้างโรงงานและซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อเน้นงานด้าน Steel Structure และ Heat Exchanger ประมาณ 84 ล้านบาท และเงินส่วนที่เหลือสำหรับสร้างโรงงานและซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้าน High Pressure Vessel   เพื่อรองรับกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2548 พบว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันทุกประเภท อาทิ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา มีการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 85.9 ซึ่งใกล้เต็มกำลังการผลิต   ทำให้โรงงานหลายแห่งมีแผนงานขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2548-2552 อาทิ บมจ.ไทยออยล์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม บมจ.ปตท. บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริษัทดังกล่าวเป็นฐานลูกค้าของบริษัทฯอยู่แล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น ส่วนใหญ่รายได้หลักจะมาจากการรับจ้างผลิตภาชนะความดัน คิดเป็นอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นจะมีสัดส่วนรายได้ผันแปรไปในแต่ละปีขึ้นกับการสั่งผลิตของลูกค้า โดยในปี 2547 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 891.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 18 และมีกำไรสุทธิ 102.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 24.20 และไตรมาส ที่ 2 ปี 2548 มีรายได้รวม 645.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 92.88 และมีกำไรสุทธิ 79.31 ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 112.59

นายไพบูลย์ กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมและความเชี่ยวชาญในการผลิตระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และบริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตภาชนะความดัน ชิ้นส่วนเครื่องจักรและโครงสร้างเหล็กให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการชั้นนำระดับโลก อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยกลุ่มนักลงทุนคนไทยและวิศวกรชาวไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 9 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างออกแบบและการผลิตภาชนะความดันสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้มแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาชนะความดัน ชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก ภาชนะบรรจุสารเคมี การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณลัคคณา   ขวัญงาม และคุณสุจิรา   วิโรจนะ
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
02-953-8633, 02-954-2863
หรือ 01-822-2363,   01-629-1821--จบ--

Latest Press Release

LA ROCHE-POSAY EFFACLAR K (+) ลา โรช-โพเซย์ เอฟฟาคลาร์ เค [+] โฉมใหม่!! ผลัดเซลล์ผิว ลดสิวอุดตัน คุมมัน 8 ชั่วโมง**

เพราะมลภาวะ ฝุ่น ควัน ที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น มีผลต่อผิวมันและผิวที่มีปัญหาสิว จบปัญหาผิว ให้เป็นเรื่องสิวๆ ลา โรช-โพเซย์ แนะนำโฉมใหม่ เอฟฟาคลาร์ เค (+) เจลฟลูอิดบำรุงผิวพร้อมช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน พร้อม เพิ่มปริมาณ...

เป๊ปซี่ จับมือ พูม่า ร่วมออกแบบคอลเลกชั่นพิเศษ PEPSI x Suede 50 PUMA ฉลองครบรอบ 50 ปีสนีกเกอร์สุดคลาสสิคตลอดกาล

เครื่องดื่ม "เป๊ปซี่" โดยนายสมชัย เกตุชัยโกศล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ประกาศความร่วมมือพิเศษกับ "พูม่า (Puma)" แบรนด์กีฬาระดับโลก โดยนายเดนนิส ฮอฟชมิดท์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เยอรมัน...

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายนมอัลมอนด์แบรนด์พรีเมี่ยมสัญชาติไทย ที่มียอดจำหน่ายทั่วโลก เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของบริษัท ในชื่อเรื่อง "อร่อยได้เต็ม ต้องเบอร์นี้เท่านั้น" ที่สื่อสารเรื่องราวของนมอัลมอนด์แบรนด์ 137...

สูตรใหม่น่าลอง!! สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและความงาม "สก๊อต" แนะนำผลิตภัณฑ์ สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน สูตรใหม่ เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ เอาใจสายเฮลตี้กับความอร่อยรูปแบบใหม่...

เปิดตัว สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน สูตรใหม่ เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ

สมโภช ชวาลเวชกุล กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารใหญ่แห่ง สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ วรวรรธน์ อารี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ เขย่าตลาด น้ำผลไม้สกัดเข้มข้นผสมวิตามิน เอาใจสายเฮลตี้ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว สก๊อต เพียวเร่...

Related Topics