Sunday December 8, 2019 09:15

CAREER PATH Press Releases

เทคนิคการสร้าง Career Path ให้กับตัวเอง ทั่วไป—01 Oct 18

เชื่อหรือไม่ว่าคุณสามารถออกแบบความสำเร็จของตัวคุณเองในเส้นทางอาชีพได้??? การกำหนดและตั้งเป้าหมายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน การก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ มีแนวทางในการเจริญเติบโตในสายงานที่ตัวเองเลือกนั้นต้องทำอย่างไร

ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ราชภัฏนครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านแผนและงบประมาณ ทั่วไป—06 Feb 17

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคลากรทุกระดับตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บนฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม

Womens Confidence is #Bust- Thought-provoking Study Reveals How Breast Confidence Affects Women General—03 Mar 16

- Bigger is no longer better - women across generations desire a youthful natural 'perky' look - Italians and Poles are most breast confident vs. Brits who are most unsatisfied - Breast and body confidence is affecting career paths across Europe -

GrabTaxi launches GrabSchool to teach drivers children entrepreneurship and life IT—09 Dec 15

- GrabSchool is GrabTaxi's social impact initiative to improve the lives of taxi drivers and their families - Opens up more career pathways for students in entrepreneurship GrabTaxi recently launched GrabSchool, an innovation workshop to encourage

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดหลักสูตร Career Path and Succession ทั่วไป—23 Nov 15

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดหลักสูตร "Career Path and Succession Planning" ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Business Schools Open Door to Entrepreneurship Years After Graduation Stcoks—17 Mar 14

More than 1 in 10 business school alumni are self-employed, and the longer they've been out of business school the more likely they are to have taken an entrepreneurial career path, says a worldwide survey of nearly 21,000 business school alumni from the

กระทรวงเกษตรฯ จัดทำและประกาศใช้งานเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career ทั่วไป—22 Oct 13

กระทรวงเกษตรฯ วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประกาศใช้เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) ของข้าราชการสายงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2556

'Career Development & Succession Planning in Practice' 13-14 November 2012 @ JW Marriott ทั่วไป—24 Oct 12

'โอกาสความก้าวหน้า – career paths' คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการดึงดูดและรักษาบุคลากรชั้นดีไว้กับองค์กร เมื่อโอกาสก้าวหน้าไม่มีหรือไม่ชัดเจน ทาเลนท์จึงแสวงหาจากองค์กรอื่น ขณะที่'การวางผู้สืบทอด- succession' โดยเฉพาะในตำแหน่งที่สำคัญ

สุดยอดการสัมมนา ‘Career Development & Succession Planning 2012? ทั่วไป—12 Jul 12

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมการสัมมนาเพื่อการวิเคราะห์เจาะลึก Career Development & Succession Planning 2012 วันที 25 - 26 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่

Ju Nakwan Rayananonda, an on-air presenter for True Visions as guest in “Love Language and Entertainment—17 May 12

Ju Nakwan Rayananonda has been working for 10 years as an on-air presenter for True Visions which once was called UBC. During this time, she adopt a best friend who join and MC career path like her, Ning Sarachat. Ju is best fun as guest in our show as

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ระดมความคิดเห็นพัฒนาเส้นทางอาชีพของผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยระบบเครือข่าย-คอมพิวเตอร ไอที—18 Aug 10

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Career Path)

Sheraton Pattaya Resort has announced the appointment of Mr. Spencer Kells as Director of Lifestyle—07 Jan 10

Born in England, Mr. Kells has accumulated over 20 years’ cooking experience all over the world. Certification of his expertise began with an apprenticeship at The Connaught Hotel in London, with one Michelin Star, beginning a career path that led