สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ จัดโครงการจ่ายตรงทาง website

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 20, 2005 10:56
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ ได้จัดทำเว็บเพจ ภายใต้เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th/prad) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรงประเภท เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ข่าวสารความคืบหน้า แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ และ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่วนราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.cgd.go.th/prad--จบ--

Latest Press Release

ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้านโยบาย CSR สู่ CSV คืนความรู้ให้สังคมในเชิงธุรกิจไอซีที จัดฟรีทอล์คโชว์ รู้ทันลูกติดเน็ต กระตุ้นเตือนพ่อแม่ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคสังคมก้มหน้า

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CS LOXINFO ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT Service Provider) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สานต่อนโยบาย CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ CSV...

ต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ภูมิใจนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับอันเลื่องชื่อ ที่คัดสรรแต่เฉพาะวัตถุดิบนำเข้าชั้นเยี่ยมคุณภาพสูง บรรจงปรุงอย่างพิถีพิถันดุจดั่งงานฝีมืออันปราณีตทุกชิ้น ด้วยบล็อกพิมพ์แผ่นไม้นำเข้าตรงตามประเพณีจีน...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะ TCTC มุ่งสร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความทันโลกทันสังคม รับผิดชอบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีสุนทรียในหัวใจ เป็นผู้นำ และเปิดกว้างรับความต่าง ตามคุณสมบัติ GREATS 6 ด้าน รองรับยุทธศาสตร์ มธ. ในการสร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่...

เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการ สกายบริดจ์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการ ‘สกายบริดจ์’ (Sky Bridge) สะพานเชื่อมต่อทางเดินลอยฟ้าเข้าสู่ กรู๊ฟ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตามแผน ‘วอล์คเคเบิล เออเบินนิสซึม’ ( Walkable Urbanism)...

ซีพีเอฟ ยึดหลักบริหารแรงงานตามมาตรฐานสากลต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานทาส

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งลูกจ้างคนไทยและต่างชาติ ซีพีเอฟ ยึดหลักบริหารแรงงานมาตรฐานสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานทาส...

Related Topics