สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ จัดโครงการจ่ายตรงทาง website

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 20, 2005 10:56
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ ได้จัดทำเว็บเพจ ภายใต้เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th/prad) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรงประเภท เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ข่าวสารความคืบหน้า แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ และ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่วนราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.cgd.go.th/prad--จบ--

Latest Press Release

ภาพข่าว: แบ่งปันเพื่อน้อง โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชูศักดิ์ สีสัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี และตัวแทนนักเรียน ได้รับมอบโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 50 ชุด จากกิจกรรม “Share to Chairs” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่...

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันวิ่งขึ้นบันได ครั้งที่ 2 อุ่นเครื่องสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก Earth Hour ประจำปี 2558

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดย มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ผู้จัดการทั่วไป จัดการแข่งขันวิ่งบันไดอุ่นเครื่องสร้างจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดพลังงาน รักษ์โลกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์...

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย DPU จัดประชุมวิชาการการบริหาร ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการการบริหาร ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ ร่วมรณรค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในกิจกรรม 60+ Earth Hour 2015

อำพลฟูดส์ เข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth Hour 2015 ภายใต้แคมเปญ Change Climate Change ปิดเพื่อเปลี่ยน โดยกรุงเทพมหานคร FEED และ WWF ประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง...

ภาพข่าว: SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม โชว์กระหึ่ม! คนไทย หัวใจไท ครั้งที่ 8

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์กระหึ่ม! จัดกิจกรรมโครงการ "คนไทย หัวใจไท" ครั้งที่ 8โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด "คนดีของสมเด็จย่า แม่ฟ้าปวงประชาไทย" พร้อมชมนิทรรศการย้อนยุค...

Related Topics