สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ จัดโครงการจ่ายตรงทาง website

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 20, 2005 10:56
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ ได้จัดทำเว็บเพจ ภายใต้เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th/prad) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรงประเภท เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บำเหน็จ บำนาญ ข่าวสารความคืบหน้า แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ และ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่วนราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.cgd.go.th/prad--จบ--

Latest Press Release

วิศวกรรม57 โชว์ วิศวกรรมสำหรับอนาคต 27-30 พฤศจิกายน ศกนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคม (กลาง-ที่ห้าจากซ้าย) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ (ที่หนึ่งจากขวา) ผู้จัดการทั่วไป วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ชวนเยาวชนชมงาน...

ไฮเทรา คว้าสัญญายกระดับเครือข่าย MPT ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระบบดิจิตอล

ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Hytera Communications) ผู้นำของโลกด้านวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับมืออาชีพ (Professional Mobile Radio) ได้รับเลือกจากอัลเทค ฟลีทคอล (Altech Fleetcall) บริษัทในเครืออัลเทค เรดิโอ โฮลดิ้งส์ (Altech Radio Holdings: ARH)...

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ปีที่ 2 คว้าเงินรางวัล 2 แสนบาทพร้อมบินศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายภาณุมาศ มาลาเจริญ และนายณัฐวุฒิ บริรักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาท) และเข้าศึกษาดูงานร่วมกับทีมงานธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น...

แอน มิตรชัย ร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ5 ธันวา เนื่องในวันดินโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อค้นคว้าพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดความหิวโหยบนพื้นฐานความพอเพียง แอน...

กรมชลประทานขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน ด้วยพระบารมี ๙๐ ปี เขื่อนพระราม ๖

กรมชลประทาน ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "ด้วยพระบารมี ๙๐ ปี เขื่อนพระราม ๖” ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระครบ ๙0 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนพระราม ๖ ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ศกนี้...

Related Topics