Asia/Pacific Telecom Summit 2016: ไอดีซี คาดว่า ปี 2017 จะเป็นปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday November 15, 2016 15:59
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้จัดงานประชุม Asia/Pacific Telecom Summit 2016 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "The Rise of Asia's Digital Service Providers" ณ โรงแรมโซฟีเทล สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า รีสอร์ทแอนด์สปา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 60 คนมาจากองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เข้าร่วมเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เน้นในเรื่อง "ดิจิตอล" ตั้งแต่เรื่องของผลกระทบที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจน ขั้นตอนการทำงานภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการดิจิตอลยุคใหม่ให้กับลูกค้า ในขณะที่ ไอดีซีได้ให้ข้อคิดเห็นปิดท้ายสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ไอดีซี สรุปว่า ปี 2559 เป็นปีแห่งแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เริ่มลงทุนและเน้นไปยังการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง จึงทำให้ผู้ให้บริการทั้งหลายจำเป็นต้อทำการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอล (digital transformation – DX) ในปี 2560 ความสนใจหลัก ๆ จะมุ่งไปสู่การผูกติดกับดิจิตอล (Digital Engagement) เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่จะวางสินค้าและบริการใหม่ ๆ และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการดั้งเดิมไปสู่ลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ รวมถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มในอนาคตอีกด้วย การผูกติดกับดิจิตอลจะไม่เพียงเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่ยังรวมไปถึงการบริการจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการและการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเริ่มต้นด้วยความยากที่จะมุ่งสู่ความเป็น "ดิจิตอล" การสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้เริ่มนำเสนอสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดแล้วพร้อมกันกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราเชื่อว่า ในปี 2560 จะเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของการผูกติดกับดิจิตอล เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่ปรับวิสัยทัศน์ของตนเองใหม่" กล่าวโดย นายชีฟ พุดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยตลาดโทรคมนาคม ประจำ ไอดีซีเอเชียแปซิฟิก

ภายใต้บริบทของ ปี 2560 ปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล มีคาดการณ์แนวโน้มที่สำคัญหลายเรื่องได้แก่:

ในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 ขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะบริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ในการประยุกต์ใช้ API ที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์

ในปี 2561, SD WAN จะถูกใช้งานราวร้อยละ 30 ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างสาขาต่าง ๆ

ในปี 2561 แม้ว่าการกระตุ้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน WAN ประหยัดพลังงาน (low power WAN) อย่างเช่น LoRa และ Sigfox แต่การไม่มีการออกใบอนุญาตและขาดความสามารถเรื่อง QoS จะเป็นเหตุให้บริษัทต่าง ๆ เน้นการทำ IoT ให้กับการใช้งานต่าง ๆ ที่มีกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ

ในปี 2561 การเติบโตของการรับชมโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี OTT จะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเพย์ทีวีแบบดั้งเดิมไปสู่การให้บริการผ่านคลาวด์

ในปี 2562 องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มที่จะใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อบริการนี้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายปลายทางได้แล้ว

"ธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเอเชียกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการดิจิตอลในยุคใหม่กับลูกค้า การปรับเปลี่ยนนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไม่เพียงแค่ยกระดับการให้บริการของผู้ให้บริการ แต่ยังรวมถึงการวางกรอบของการแข่งขันที่มาจากผู้ ให้บริการเว็บอินเตอร์เน็ตรายใหญ่อย่าง Amazon, Google และ Facebook ได้" นายพุดชา กล่าว

การประชุมนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องความจำเป็นในการปรับโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผู้ให้บริการนำไปประยุกต์ และ ดำเนินการไปตามแผนงานการมุ่งสู่ยุคดิจิตอล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอื่น ๆ ยังประกอบไปด้วย ความจำเป็นของผู้ให้บริการในการเปิดโครงข่ายของตนเองผ่าน API ที่สามารถทำให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นในยุคถัดไปใช้งานได้ ในตอนท้าย ยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่อง การสร้าง การออกแบบ และการประยุกต์ใช้รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับการให้บริการลูกค้า

"ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ประสบกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว และ สภาพแวดล้อมตลาดที่ไม่คุ้นเคยที่ กำลังเติบโตขึ้น การก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่สามารถส่งมอบได้อย่างสมบูรณ์ พัฒนาจากล่างขึ้นบน และพนักงานมีส่วนร่วม เพื่อจะกำหนดตำแหน่งของผู้ให้บริการสำหรับการแข่งขันในอนาคตที่รวดเร็ว มีความเปราะบาง และ ต้องตอบสนองอย่างทัน ท่วงที" กล่าวโดย นาย ฮิว อุจฮาซี รองประธาน ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก


Latest Press Release

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

ภาพข่าว: กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ที่ ๓...

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (18 กันยายน 2561) นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT...

Related Topics