Sunday September 22, 2019 11:35

สื่อสาร Press Release : 17 Feb 2017

ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสาร—17 Feb 17

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT และ พลเอก

เอไอเอส คว้าอันดับ 1 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เร็วที่สุดในประเทศไทย 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ Thailands Fastest Mobile Network 2016 โดย Ookla SpeedTest สื่อสาร—17 Feb 17

เอไอเอส โดย นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 4G ที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการคว้าอันดับ 1 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เร็วที่สุดในประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ "Thailand's