Sunday February 17, 2019 13:09

สื่อสาร Press Release : 18 May 2017

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ปี 2560 ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.นี้ เน้นพัฒนาสื่อปลอดภัย เสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวัง-สร้างองค์ความรู้ สื่อสาร—18 May 17

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ.2560

ภาพข่าว: CAT ร่วมแสดงความยินดี กองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 65 ปี สื่อสาร—18 May 17

นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐเป็นผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 65 ปี โดยมี พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัค