กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ปี 2560 ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.นี้ เน้นพัฒนาสื่อปลอดภัย เสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวัง-สร้างองค์ความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday May 18, 2017 17:58
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมวลชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและเครือข่ายเข้าร่วมรับฟัง ว่า ขณะนี้กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 โดยไม่จำกัดวงเงินและประเภทของสื่อ ซึ่งขณะนี้มีองค์กรและบุคคลยื่นข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจำนวนกว่า 20 โครงการ วงเงินกว่า40 ล้านบาท จากที่กองทุนพัฒนาสื่อฯมีวงเงินสนับสนุนทั้งหมดประมาณ 100 ล้านบาท โดยกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้เงินสนับสนุนต่อไป

นางยุพา กล่าวอีกว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้กำหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงิน ได้แก่ 1.การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับบุคคลต่างๆ อาทิ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 2.การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3.การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และ4.การสร้างองค์ความรู้ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อให้แก่สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ และเยาวชน อย่างไรก็ตาม โครงการหรือกิจกรรมควรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม รวมทั้งก่อให้เกิดผลเชิงบวกและสร้างสรรค์ต่อสังคม และเมื่อได้เงินสนับสนุนโครงการไปแล้วภายในเวลา 1 ปี จะต้องส่งผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมายังกองทุนพัฒนาสื่อฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ทางอีเมล์ granting@mediafund.or.th 2.ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมาที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 และ 3.ยื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02422 8715-17Facebook: https://www.facebook.com/THmediaFund/ หรือ www.mediafund.or.th


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics