Thursday February 21, 2019 15:12

สื่อสาร Press Release : 07 Jun 2017

AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน สื่อสาร—07 Jun 17

AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน พร้อมให้ลูกค้า AIS ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000

ภาพข่าว: ผู้ประกอบการโฆษณา ร่วมเสวนา กำกับโฆษณาหนึ่งมาตรฐานในยุคดิจิตอล สื่อสาร—07 Jun 17

นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล (กลาง) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสรุปแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ให้สอดรับกับยุคทีวีดิจิทัล และจัดเสวนาในหัวข้อ "กำกับโฆษณาหนึ่งมาตรฐานในยุคดิจิทัล"