รมว.ดิจิทัลฯ หนุนโครงการ เคเบิลใต้น้ำ ของ CAT ดันไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน สอดรับนโยบาย One Belt One Road

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday November 30, 2017 14:25
กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ปัจจุบันสามารถขยายโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตอนบน คือ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา พร้อมรองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ดึงดูดกลุ่มธุรกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ลงทุนในไทย สอดรับนโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จังหวัดสงขลา ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยปัจจุบัน บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญของภูมิภาค และสามารถพัฒนาสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนได้

จากความต้องการใช้งานข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีปริมาณสูงขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเมื่อรวมกับความต้องการใช้งานจากผู้ใช้บริการในประเทศไทย จะทำให้ความต้องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนตั้งฐานข้อมูลของผู้ให้บริการสำคัญๆ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ กูเกิล (Google) ในประเทศไทยมากขึ้น

โดยการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ จะทำให้ประเทศไทยมีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มความมั่นคงและมีเสถียรภาพของโครงข่ายระหว่างประเทศของไทย รองรับการใช้งานวงจร ในปลายทางที่จำเป็นได้ทันท่วงที รวมทั้งเพิ่มจำนวนโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยให้เกิดความทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนเพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW3 และ AAG ที่มีอยู่ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน และมีข้อจำกัดการขยายวงจรเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเก่า รวมถึงจะมีการใช้งานเต็มสิทธิ์ที่มีในระบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายระหว่างประเทศต่างๆ จะทำให้การต่อเชื่อมวงจรผ่านประเทศไทยมีราคาต่ำลง สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนของภูมิภาคได้ อีกทั้งเมื่อผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ต้นทุนที่ลดลงจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริโภคในที่สุด ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยลดต้นทุนด้านการเชื่อมโยงข้อมูลจากต่างประเทศลง ดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานสูงขึ้นตามไปด้วย

"การดำเนินการในโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีส่วนในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญตามนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road : OBOR)" ของรัฐบาล โดยมี "แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt : SREB)" ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทางบก และ "เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road : MSR)" ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทางทะเล โดยการเพิ่มความจุและเสถียรภาพของวงจรเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการสนับสนุนในส่วน SREB การเพิ่มความจุและการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เป็นการสนับสนุนในส่วน MSR ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทั้งทางบกและทางทะเล ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคได้ในอนาคต" ดร.พิเชฐฯ กล่าว


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics