รมว.ดิจิทัลฯ หนุนโครงการ เคเบิลใต้น้ำ ของ CAT ดันไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน สอดรับนโยบาย One Belt One Road

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday November 30, 2017 14:25
กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ปัจจุบันสามารถขยายโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตอนบน คือ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา พร้อมรองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ดึงดูดกลุ่มธุรกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ลงทุนในไทย สอดรับนโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จังหวัดสงขลา ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยปัจจุบัน บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญของภูมิภาค และสามารถพัฒนาสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนได้

จากความต้องการใช้งานข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีปริมาณสูงขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเมื่อรวมกับความต้องการใช้งานจากผู้ใช้บริการในประเทศไทย จะทำให้ความต้องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนตั้งฐานข้อมูลของผู้ให้บริการสำคัญๆ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ กูเกิล (Google) ในประเทศไทยมากขึ้น

โดยการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ จะทำให้ประเทศไทยมีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มความมั่นคงและมีเสถียรภาพของโครงข่ายระหว่างประเทศของไทย รองรับการใช้งานวงจร ในปลายทางที่จำเป็นได้ทันท่วงที รวมทั้งเพิ่มจำนวนโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยให้เกิดความทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนเพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW3 และ AAG ที่มีอยู่ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน และมีข้อจำกัดการขยายวงจรเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเก่า รวมถึงจะมีการใช้งานเต็มสิทธิ์ที่มีในระบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายระหว่างประเทศต่างๆ จะทำให้การต่อเชื่อมวงจรผ่านประเทศไทยมีราคาต่ำลง สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนของภูมิภาคได้ อีกทั้งเมื่อผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ต้นทุนที่ลดลงจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริโภคในที่สุด ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยลดต้นทุนด้านการเชื่อมโยงข้อมูลจากต่างประเทศลง ดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานสูงขึ้นตามไปด้วย

"การดำเนินการในโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีส่วนในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญตามนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road : OBOR)" ของรัฐบาล โดยมี "แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt : SREB)" ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทางบก และ "เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road : MSR)" ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทางทะเล โดยการเพิ่มความจุและเสถียรภาพของวงจรเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการสนับสนุนในส่วน SREB การเพิ่มความจุและการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เป็นการสนับสนุนในส่วน MSR ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทั้งทางบกและทางทะเล ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคได้ในอนาคต" ดร.พิเชฐฯ กล่าว


Latest Press Release

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด "โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network...

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

ภาพข่าว: กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ที่ ๓...

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

Related Topics