สื่อสาร Press Release : 30 Nov 2017 http://www.thailand4.com/comm/2017-11-30/ รมว.ดิจิทัลฯ หนุนโครงการ เคเบิลใต้น้ำ ของ CAT ดันไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน สอดรับนโยบาย One Belt One Road th-TH Fri, 16 Nov 2018 10:49:55 +0700