Thursday February 21, 2019 03:09

สื่อสาร Press Release : 30 Mar 2018

กลุ่มทรู จัดงานแถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียดการร่วมลงทุนในโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ สื่อสาร—30 Mar 18

กลุ่มทรูจะจัดงานแถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียดการร่วมลงทุนในโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ SJC2 ซึ่งเป็นเครือข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนืออันได้แก ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา

ภาพข่าว: AIS ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT และนวัตกรรม Cloud Services คว้า 2 รางวัล จากเวที สื่อสาร—30 Mar 18

AIS ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการ Digital Service Provider ภายใต้แนวคิด Digital for Thais นำเทคโนโลยีต่างๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับภาคธุรกิจต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ล่าสุด