Saturday February 23, 2019 18:22

สื่อสาร Press Release : 16 May 2018

กลุ่มทรู โชว์ระบบนิเวศครบวงจรเพื่อเหล่าสตาร์ทอัพ พบกับ True Digital Park Interactive Virtual World ครั้งแรกที่ให้สัมผัสโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แบบเสมือนจริง พร้อมพบปะกูรูสตาร์ทอัพระดับโลก และเวทีนำเสนอผลงานของสตาร์ทอัพแบบสดๆ สื่อสาร—16 May 18

กลุ่มทรู ตอกย้ำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรระดับโลก เดินหน้าเสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย ในงาน Startup Thailand 2018 ผสานพลัง "ทรู ดิจิทัล พาร์ค" ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทย ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ "ทรู อินคิวบ์"