Friday September 20, 2019 15:17

สื่อสาร Press Release : 07 Jun 2018

ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ ATS และพันธมิตร จัดการประชุม Kick Off โครงการ Smart Solution สื่อสาร—07 Jun 18

ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมประชุม Kick Off โครงการ Smart Solution กับกลุ่มพันธมิตร โดยมีดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ประธานกรรมการ และนายณัฐพัชญ์

CAT ร่วมออกบูธแนะนำโครงการ Digital Park Thailand ในงาน The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off สื่อสาร—07 Jun 18

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมการนำเสนอ โครงการ Digital Park Thailand ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน "The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking

เอไอเอส เดินเกมผู้นำเครือข่ายอันดับ 1 ประกาศยกระดับ NEXT G เครือข่ายที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี สื่อสาร—07 Jun 18

- ปี 2560 เอไอเอสประกาศเปิดตัว เครือข่าย AIS NEXT G ที่ควบรวมความเร็ว ระหว่างเทคโนโลยีมือถือ AIS 4G ADVANCED และ AIS SUPER WiFi เข้าด้วยกัน มอบประสบการณ์ให้คนไทยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็ว แรง ระดับกิกะบิต ซึ่งครอบคลุมแล้วใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

กลุ่มทรู ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz สื่อสาร—07 Jun 18

วันนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz โดยระบุว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ