Thursday February 21, 2019 03:06

สื่อสาร Press Release : 19 Jun 2018

กคช. ผนึกกับ CAT ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยสู่ระบบบ้านอัจฉริยะ พร้อมนำร่องฟื้นฟูเมืองดินแดงให้เป็น Smart City สื่อสาร—19 Jun 18

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. จับมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง ทีซีซี เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี และไป่ตู้ แอคเซส สื่อสาร—19 Jun 18

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (ล่างขวา) ประธานหอการค้าไทย-จีน และประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด และนายพอล เฉิน (ล่างซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ไป่ตู้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมจัดงาน "แถลงข่าวและพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างทีซีซี

ทรูบิสิเนส ส่ง Business Mixed Pay Premium แพ็กเกจควบคุมค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินใน สื่อสาร—19 Jun 18

ทรูบิสิเนส ส่ง Business Mixed Pay Premium แพ็กเกจควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมความบันเทิงระดับพรีเมี่ยม สำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ช่วยธุรกิจประหยัดได้มากขึ้นด้วยบริการแบบ Hybrid SIM ใช้ได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินในซิมเดียว