พีทีซี - ร็อคเวล ออโตเมชั่น ประกาศร่วมเป็นพันธมิตร กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตให้ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday June 28, 2018 15:05
กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--โอกิลวี่ กรุ๊ป ประเทศไทย
ร็อคเวล ออโตเมชั่นลงทุนในพีซีที รวมมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ

บริษัทพีทีซี (PTC) และบริษัทร็อคเวล ออโตเมชั่น (Rockwell Automation) ประกาศบรรลุความตกลงที่จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการเติบโตของทั้งสองบริษัท รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการพลิกโฉมการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามข้อตกลงในครั้งนี้ ร็อคเวล ออโตเมชั่นจะลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในบริษัท พีทีซี โดย มร. เบลค มอเร็ท ประธานกรรมการบริษัทและ CEO ของร็อคเวล ออโตเมชั่นจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของพีทีซีด้วยหลังจากการดำเนินการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองบริษัทใช้ประโยชน์สูงจากทรัพยากรต่างๆ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่งด้านการตลาด ความร่วมมือในทุกระดับ รวมถึงความร่วมมือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่แต่ละตลาด พีทีซีและร็อคเวล ออโตเมชั่นตกลงที่จะผสานเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะ โดยผนวกผลิตภัณฑ์ชั้นนำของพีทีซี ได้แก่ ThingWorx(R) IoT, Kepware(R) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม, และ Vuforia(R) ซึ่งเป็นแพลทฟอร์ม AR เข้ากับแพลทฟอร์มของร็อคเวล ออโตเมชั่น ได้แก่ FactoryTalk(R) MES, FactoryTalk Analytics, และ Industrial Automation การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เกิดโซลูชั่นที่มีความโดดเด่น สามารถช่วยให้องค์กรลูกค้าเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงจากการดำเนินการ และทำให้ระบบต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

มร. จิม เฮพเพลแมนน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีซี กล่าวว่า "การเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะทำให้ตลาดได้มีเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความสามารถกว้างขวางที่สุด และได้รับการสนับสนุนจากพีทีซีซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ Augmented Reality (AR) และจากร็อคเวล ออโตเมชั่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบออโตเมชั่นแลระบบข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม ลูกค้าของทั้งสองบริษัทจะได้รับประโยชน์จากทั้งสององค์กรที่เข้าใจลูกค้าและสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและครอบคลุมความสามารถที่หลากหลาย นอกจากนี้การผสานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการควบคุมการผลิต แบรนด์ที่มีชื่อเสียง และความชำนาญของร็อคเวล ออโตเมชั่นเข้ากับเทคโนโลยีของพีทีซีจะช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Industrial IoT เราเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรนี้คือโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะเติบโตและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น"

มร. เบลค มอเร็ท ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร็อคเวล ออโตเมชั่น กล่าวว่า "เราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้จะทำให้เราขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยอาศัยความโดดเด่นด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัทที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่โซลูชั่น Connected Enterprise และทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความแนบแน่นยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีส่วนการดำเนินงาน (OT) ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน บริษัทของเราทั้งสองก็จะรวมกันโดยธรรมชาติ และเราจะสามารถนำเสนอเทคโนโลยี IoT ที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมหลากหลาย การที่เราลงทุนในพีทีซีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เรามีต่อการร่วมเป็นพันธมิตรและอนาคตที่สดใสจากความร่วมมือในการสร้างผลกำไรและรายได้จากการขาย"

การตอบสนองความต้องการของธุรกิจโดยใช้ร็อคเวล โซลูชั่นจะเป็นที่น่ายอมรับมากยิ่งขึ้นในการนำมาใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตรของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ฐานตลาดที่กว้างขวางในทุกภูมิภาคทั่วโลก และแอพพลิเคชั่นชั้นนำจากทั้งสองบริษัทจะช่วยแสริมความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขในสัญญาการเป็นพันธมิตร

ตามสัญญาด้านการลงทุนดังกล่าว ร็อคเวล ออโตชั่นจะลงทุนเป็นจำนวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในพีทีซี โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่อออกใหม่จำนวน 10,582,010 หุ้นในราคาหุ้นละ 94.50 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 8.4 ของหุ้นในพีทีซีที่ออกแล้วทั้งหมด ราคาต่อหุ้นที่ซื้อดังกล่าวมีราคาส่วนเกินคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของราคาปิดของหุ้นพีทีซีในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันซื้อขายหุ้นวันสุดท้ายก่อนมีการประกาศการเป็นพันธมิตร ร็อคเวล ออโตเมชั่นตั้งใจที่จะลงทุนทั้งในรูปเงินสดและเงินกู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ ร็อคเวล ออโตเมชั่น จะเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เผื่อขายในราคายุติธรรม

การซื้อคืนหุ้นพีทีซีและร็อคเวล ออโตชั่น

พีทีซีจะใช้เงินที่ได้จากการลงทุนของร็อคเวล ออโตเมชั่นในการซื้อคืนหุ้นเพื่อลดผลกระทบจาก Dilution

นอกจากนี้ ร็อคเวล ออโตเมชั่นยังประกาศในวันเดียวกันว่าได้เพิ่มเป้าหมายการซื้อคืนหุ้นในปีงบประมาณ 2561 รวม 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะสูงกว่าเป้าหมายเดิมถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับแผนเดิมที่จะซื้อหุ้น 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้

กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติและการอนุมัติโดยทางการ และคาดว่าจะสิ้นสุดภายใน 60 วัน

ที่ปรึกษาบริษัท มอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์ โค แอลแอลซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัท กู๊ดวิน พร็อคเตอร์ แอลแอลพี เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของพีทีซี

ส่วนทางด้านร็อคเวล ออโตเมชั่น ได้แต่งตั้ง โกลด์แมน แซช แอนด์โค แอลแอลซี ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท โฟเลย์ แอนด์ บาร์ดเนอร์ แอลแอลพี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับพีทีซี (NASDAQ: PTC)

พีทีซีได้ช่วยบริษัททั่วโลกให้พลิกโฉมการทำงานทั้งด้านการออกแบบ ผลิต ดำเนินงาน และให้บริการแก่ลูกค้าในโลกที่มีการทำงานเชื่อมโยงกันในปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มปฏิวัติวงการธุรกิจในปีพ.ศ. 2529 ด้วยงานออกแบบ 3D ต่อมาในปีพ.ศ. 2531 ได้เปิดตัวโซลูชั่นบริหารสินค้าตลอดอายุขัยซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน บริษัทมีแพลทฟอร์มนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและโซลูชั่นชั้นนำที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการผสานโลกดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการของพีทีซีช่วยให้ผู้ผลิตและพันธมิตร รวมทั้งนักพัฒนาโซลูชั่นทั่วโลกสร้างประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี IoT และAR ด้วยการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมแห่งอนาคต

PTC.com @PTC Blogs

PTC, ThingWorx, Kepware, Vuforia, LiveWorx และ โลโก้ PTC เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการ้าจดทะเบียนของพีทีซี อิงค์ หรือบริษัทในเครือในประเทศหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับร็อคเวล ออโตเมชั่น

ร็อคเวล ออโตเมชั่น อิงค์ (NYSE: ROK) เป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่มีความชี่ยวชาญด้านระบบออโตเมชั่นและระบบข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มิลวอกี้ รัฐวิสคอนซิน ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 22,000 คนใน 80 ประเทศทั่วโลก


Latest Press Release

ประตูสู่โลกใบใหม่ได้ถูกเปิดขึ้น Phantomgate มอบสิทธิพิเศษเหนือใครสำหรับลูกค้า Dtac รับ 300 เจม ฟรี!

Phantomgate เกม Adventure RPG ใหม่ล่าสุดจาก Netmarble ที่มีเรื่องราวสุดเข้มข้นอันได้รับแรงบันดาลใจจากเทพปกรณัมนอร์ส ร่วมมือกับ ดีแทค มอบไอเทมจากเกม Phantomgate ฟรี 300 เจม สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและแบบเติมเงินทันที เพียงกดรับไอเทมโค้ดที่...

เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ตอกย้ำที่ 1 ตัวจริง

เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz จากกสทช.ตอกย้ำที่ 1 ตัวจริงที่มีคลื่นความถี่ถือครองมากที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พร้อมประกาศเปิดให้บริการบนคลื่น 1800 MHz ที่กว้างที่สุด "Super Block" ในวันที่ 28 ก.ย.นี้...

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด "โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network...

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

Related Topics