Sunday August 25, 2019 20:53

สื่อสาร Press Release : 29 Jun 2018

3 Hong Kong ตอกย้ำความเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในยุค 5G ผ่านการติดตั้งเครือข่ายออลคลาวด์ สื่อสาร—29 Jun 18

3 Hong Kong ธุรกิจการสื่อสารเคลื่อนที่ในเครือ Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (HTHKH; รหัสหุ้น: 215) ประกาศว่า บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายหลักแบบออลคลาวด์ด้วยการสนับสนุนจากหัวเว่ย

3BB ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจุดฟรีไวไฟ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารบริเวณถ้ำหลวง สื่อสาร—29 Jun 18

รายงานข่าวจาก 3BB แจ้งว่า หลังจากที่บริษัทได้ระดมเจ้าหน้าที่ทำการลากสาย Fiber Optic เพื่อสนับสนุนด้านการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือเด็กและโค้ชบริเวณถ้ำหลวง ตั้งแต่วันที่ 27 มิย.ที่ผ่านมา โดยได้ติดตั้งจุดเพื่อให้บริการ Fiber จำนวน 4 จุดได้แก่

กทปส. เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup สื่อสาร—29 Jun 18

กทปส. ตอบสนองทิศทางการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล Thailand 4.0 โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup เข้าขอทุนสนับสนุนหวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ