Thursday February 21, 2019 11:31

สื่อสาร Press Release : 12 Jul 2018

ภาพข่าว: ไทยคม จับมือ กองทัพเรือ และ ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง พัฒนา UAV ขยายขอบเขตการสำรวจในพื้นที่อ่าวไทย สื่อสาร—12 Jul 18

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และ นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา "การควบคุม

เอไอเอส ติดดัชนีความยั่งยืน SET THSI INDEX ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย ปี 2561 สื่อสาร—12 Jul 18

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--เอไอเอส

เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ติดอยู่ใน "SET THSI INDEX" หรือ ดัชนีความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยในปี 2561 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการประกาศรายชื่อให้อยู่ 1 ใน 45 รายชื่อของบริษัทจดทะเบียน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดัชนีความยั่งยืน SET THSI INDEX ( SET Thailand Sustainability Investment Index ) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีความยั่งยืนครั้งแรกแรกที่จัดทำในตลาดทุน สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance- ESG) อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment List (THSI List) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับ หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนีความยั่งยืน พิจารณาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศในปีล่าสุด และนำมาคัดกรองให้มีขนาดและสภาพคล่องตามที่กำหนด ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยมี Turnover ratio อย่างน้อยเท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ในเกณฑ์การคัดเลือกระบุด้วยว่า หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถูกมาคำนวณในดัชนีความยั่งยืนโดยไม่จำ

เอไอเอส น้อมรับคำสั่งศาล ขออภัยลูกค้า AIS PLAY ไม่สามารถรับชมฟุตบอลโลก 2018 สื่อสาร—12 Jul 18

ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำสั่งให้ SBN ยุติการเผยแพร่ออกอากาศการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2018 บนแอปพลิเคชัน AIS PLAY ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา ตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลของ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และ