Friday April 19, 2019 03:48

สื่อสาร Press Release : 08 Aug 2018

ทำไมไม่มีใครประมูลคลื่น 900 MHz สื่อสาร—08 Aug 18

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การประมูลคลื่นความถี่ในเดือนสิงหาคมนี้ มีผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz สองราย และไม่มีผู้สนใจประมูลคลื่น 900 MHz แม้แต่รายเดียว แม้ว่าจะเป็นคลื่นล็อตสุดท้ายของย่านนี้ก็ตาม จากเหตุการณ์นี้สรุปได้ว่า คลื่น 1800 MHz

เอไอเอส ยืนยันพร้อมเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 สื่อสาร—08 Aug 18

เอไอเอส แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz ในนามเอดับบลิวเอ็น โดยยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล ภายใต้เงื่อนไขตามที่กสทช.กำหนด แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

กลุ่มทรู แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz และ 1800MHz สื่อสาร—08 Aug 18

วันนี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800 MHz โดยระบุว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ