Sunday September 15, 2019 23:38

สื่อสาร Press Release : 16 Aug 2018

กทปส. เดินเครื่องเปิดให้ทุนโครงการประเภท 2 หวังภาครัฐ-เอกชนและภาคการศึกษาต่อยอดการพัฒนางานวิจัย สู่อุตสาหกรรมโทรคมฯ สื่อสาร—16 Aug 18

กทปส. เปิดรับการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการเปิดรับโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 อีก 4 โครงการ ด้วยวงเงินรวม 47,000,000 บาท หวังผลักดันภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาพข่าว: กทปส. สนับสนุนทุน 2.7 ล้านบาท จัดประกวด รางวัลทีวีสีขาว เพื่อส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพและสร้างสรรค์ต่อสังคม สื่อสาร—16 Aug 18

กทปส. สนับสนุนการประกวด "รางวัลทีวีสีขาว" ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลของเมืองไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ผู้รับชมได้รับเนื้อหารายการสาระประโยชน์รวมถึงสนันสนุนการประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนาน 4 โครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับภา สื่อสาร—16 Aug 18

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ภายใต้วงเงินรวม 47,000,000 บาท รายละเอียด ดั้งนี้ 1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา

กลุ่มทรูคว้า 2 รางวัลใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งปีในงาน 2018 Asia Pacific ICT Awards สื่อสาร—16 Aug 18

กลุ่มทรูสะท้อนภาพความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รับ 2 รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบรางวัล Asia-Pacific ICT Awards 2018ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขึ้นรับรางวัล 2018