Monday March 25, 2019 06:49

สื่อสาร Press Release : 31 Aug 2018

กทม. จับมือ CAT ผุดแอปพลิเคชัน กทม. Connect เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง สื่อสาร—31 Aug 18

วันนี้ (31 ส.ค.61) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Bangkok Connect" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท

ภาพข่าว: กทม. จับมือ CAT ผุดแอปพลิเคชัน กทม. Connect เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง สื่อสาร—31 Aug 18

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Bangkok Connect" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด