Thursday October 29, 2020 05:32

บันเทิง Press Release : 28 Aug 2020

คอนเสิร์ต RBSO 2020 Classical Concert No.2 ยศ วณีสอน นักคลาริเน็ตชื่อดังชาวไทย บรรเลงเดี่ยวกับวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า บันเทิง—28 Aug 20

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา จัดแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No.2” โดยความสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บี.กริม, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ