Tuesday May 21, 2019 05:59

ERICSSON CONSUMERLAB Press Releases

Ericsson ConsumerLab ชี้หนึ่งในสามของการรับชมทีวีทั่วโลกนั้นเป็นระบบวิดีโอออนดีมานด์ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อทุกที่ทุกเวลา สื่อสาร—08 Oct 15

- Ericsson ConsumerLab TV & Media Report 2015 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต่างอ้าแขนรับบริการดูวิดีโอออนดีมานด์กันเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดย 35 เปอร์เซ็นต์ของการรับชมทีวีและวีดีโอทั่วโลกนั้นเป็นการดูผ่านระบบออนดีมานด์ -

Ericsson reports 35 percent of all global TV and video viewing is on-demand Telecom—08 Oct 15

- Ericsson ConsumerLab TV & Media Report 2015 shows consumers embracing video on-demand services like never before; every third viewing hour now spent watching on-demand TV and video - Report reveals a 71 percent increase in watching video on

Ericsson#s 10 hot consumer trends for 2015: connectivity integrated into daily Telecom—23 Jan 15

- Ericsson ConsumerLab’s annual report shows that consumers want technology and connectivity to be integrated into all facets of daily life – in everything from bathroom mirrors, to sidewalks and medicine jars - Consumers are becoming more

อีริคสันเผย เทรนด์ 10 อันดับยอดนิยมสำหรับปี 2015: กับการเชื่อมต่อที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิ สื่อสาร—23 Jan 15

- ผลการวิจัยของ ของ Ericsson ConsumerLab แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ กระจกห้องน้ำ ไปจนถึงทางเดิน และกระปุกยา - ผู้บริโภคมีความสบายใจมากขึ้นกับความคิดต่างๆ

New Ericsson ConsumerLab report: As citizens turn smart, so will the cities they Telecom—20 Nov 14

- A new study from ConsumerLab on shows how the internet facilitates smart choices in city life, covering 9 cities worldwide: Beijing, Delhi, London, New York, Paris, Rome, São Paulo, Stockholm and Tokyo - Key finding: When city dwellers use the

Ericsson ConsumerLab: streaming closing in on traditional TV as users want anywhere Telecom—29 Oct 14

- Streaming closing in on linear TV with a gap of just two percentage points in terms of weekly consumption - 25 percent increase, in just two years, of consumers prepared to pay for access to content on any device, showing an increasing willingness to

Ericsson ConsumerLab ชี้ การรับชมแบบสตรีมมิ่ง Streaming มีอัตราใกล้เคียงกับการรับชมทีวีแบบดั้งเดิม สื่อสาร—29 Oct 14

- การรับชมแบบสตรีมมิ่งนั้นขยับเข้าใกล้การรับชมทีวีแบบตามผังเวลามากขึ้น โดยต่างกันประมาณ สองเปอร์เซ็นต์ ในการรับชมต่อสัปดาห์ - ในช่วงเวลาเพียงแค่สองปีเท่านั้น ผู้บริโภคนั้นมีความพร้อมที่จะจ่ายเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบนเครื่องมือถือต่างๆ

Ericsson ConsumerLab points the importance of network speed to consumers Telecom—15 Sep 14

An Ericsson ConsumerLab report reveals the impact of network speed on the satisfaction and loyalty of Saudi consumers towards their mobile operators in the kingdom. A new report by Ericsson ConsumerLab, titled ”Life in the Fast Lane”,

Ericsson Consumerlab: Seniors enjoy benefits of ICT to communicate with younger Telecom—25 Aug 14

A new study from Ericsson ConsumerLab carried out in the United States shows that seniors who use communications technology feel more enriched, informed, younger and more in touch with others and society. This is the first generation of seniors who are

Ericsson ConsumerLab: Consumers expect an internet of things Telecom—13 Aug 14

As we increasingly use mobile devices and download new apps, it is only natural that consumer views about the internet are changing. But more surprisingly – and ultimately more importantly – our fundamental views on the physical world are

อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บเผยความคาดหวังของผู้บริโภคมีต่ออินเทอร์เน็ตออฟติง (Internet of สื่อสาร—13 Aug 14

เนื่องจากผู้บริโภคอย่างเราๆนั้นต่างมีการใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนรวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่พวกเราเริ่มเล็งเห็นว่าอินเทอร์เน็ตนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงและเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อวิถีชีวิ

Ericsson ConsumerLab said Network Performance shapes smartphone behavior in Telecom—31 Jul 14

A new report from Ericsson ConsumerLab reveals how growth in smartphones and app usage in India are creating new user habits. Indoor coverage, speed and network availability are the key factors shaping smartphone behavior. Ericsson ConsumerLab has

อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บชี้ประสิทธิภาพของเครือข่ายส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟน สื่อสาร—31 Jul 14

รายงานของอีริคสันคอนซูเมอร์แล็บ (Ericsson ConsumerLab) ฉบับใหม่ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนซึ่งส่งผลมาจากการความนิยมและการเติบโตของการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งมีจำนวนการใช้โมบายโฟนเพิ่มขึ้นสูงสุดใ

DNAs for enhancing the consumer experience Telecom—30 Jun 14

New Ericsson ConsumerLab report – Enhancing the Consumer Experience – investigates the overall satisfaction of smartphone owners in the US and Brazil in five “touch point” areas; in other words, areas where consumers interact with

The connected future of games Telecom—25 Mar 14

- New devices, growing interest and improved internet stability is transforming the world of games according to a new Ericsson ConsumerLab report - There is potential for gamification to enter more areas, such as increasing employee performance, aiding

Ericsson presents 10 hot consumer trends 2014 Telecom—23 Dec 13

- Ericsson ConsumerLab has identified some of the most important consumer trends for 2014 and beyond - Apps change society, your body is the new password and sensors in everyday places are some of the trends with far-reaching implications - Video

Ericsson ConsumerLab: PLACE-SHIFTING NEWEST tv AND Video viewing habit Telecom—24 Sep 13

- Content watched in separate chunks of time, but seamlessly on different devices and in different situations - More than 40% of respondents over age 60 watch on-demand content - Consumers rank “à la carte” video content as a top-five

Ericsson Consumer Lab ชี้ถึงพฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ทีวีและวิดีโอที่เปลี่ยนแปลงไป สื่อสาร—24 Sep 13

- พฤติกรรมผู้รับชมต่างต้องการที่จะสามารถรับชมวีดีโอได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์การรับชมในสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกัน - มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของคนที่อายุมากกว่า 60 ปี ชอบที่จะรับชมทีวี แบบ on demand - ผู้บริโภคจัดอันดับ การรับชมในรูปแบบ

Ericsson Consumerlab ชี้ว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุมประเทศที่มีอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่สู สื่อสาร—20 Aug 13

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุมประเทศที่มีอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่สูงสุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย - จากผลการวิเคราะห์ล่าสุดของ Ericsson ConsumerLab

รายงาน Ericsson ConsumerLab วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคกับการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เนตบนโทร สื่อสาร—24 Jun 13

ปริมาณการใช้งานสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้โมบายบรอดแบรนด์ สำหรับการทำงาน การเล่น และการติดต่อสื่อสาร โดยในขณะที่ผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเริ่มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น

Ericsson ConsumerLab ชี้ ประสิทธิภาพของเครือข่ายมีผลอย่างยิ่งต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้ สื่อสาร—14 Jun 13

Ericsson ConsumerLab ชี้ ประสิทธิภาพของเครือข่ายมีผลอย่างยิ่งต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้ Smartphone - จากผลการศึกษาล่าสุดของอีริคสัน ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟนพบว่า ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ดีมีผลอย่างยิ่งต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

Ericsson Consumer Lab ชี้บริการโทรศัพท์และวีดีโอผ่านทางอินเทอร์เนตมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก สื่อสาร—13 May 13

จากผลการวิจัยล่าสุดของ Ericsson Consumer Lab (อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บ) พบว่า ณ ขณะนี้ การบริการโทรศัพท์และวีดีโอผ่านทางอินเทอร์เนตมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บได้ทำการศึกษาในเรื่อง

รานงาน อีริคสันเรื่อง การใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมพักผ่อน สื่อสาร—22 Apr 13

อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บ (Ericsson ConsumerLab) ได้เปิดเผยรายงานผลการศึกษาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมพักผ่อน” ที่ศึกษาพฤติกรรมและประโยชน์ของการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนตัว เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก โทรศัพท์มือถือ

Ericsson Consumerlab รายงานกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจจากข้อมูลผู้บริโภค สื่อสาร—02 Apr 13

ข้อมูลของผู้บริโภคหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อภาคธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมาก โดยทั้งนี้ได้มีการเปรียบว่าข้อมูลของผู้บริโภคนั้นเป็นเสมือน “น้ำมัน” ในศตวรรษที่ 21

Ericsson ConsumerLab เผยวีถีชีวิตดิจิตอลของเด็กในยุค Generation Z สื่อสาร—04 Mar 13

การศึกษาอย่างละเอียดภายใน 16 เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย ได้เปิดเผยวีถีชีวิตดิจิตอลของเด็ก (9-11 ปี) เด็กก่อนวัยรุ่น (12-15 ปี) และเด็กวัยรุ่น (16-18 ปี) โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า Generation Z ประมาณ 30 จากทั้งหมด 69 ล้านคน เป็นผู้บริโภคในเขตเมืองของกลุ่ม

ผลงานวิจัยของ Ericsson ConsumerLab เรื่อง คุณภาพและการเชื่อมต่อสัญญาณที่ดีของเครือข่าย สื่อสาร—05 Feb 13

รายงานจาก Ericsson ConsumerLab: คุณภาพของเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ งานวิจัยชิ้นใหม่ของ Ericsson ConsumerLab

10 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่โดดเด่นที่สุดในปี 2013 โดย อีริคสัน สื่อสาร—18 Dec 12

- Ericsson ConsumerLab ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดบางประการในปีที่กำลังจะมาถึง - เทคโนโลยี Cloud ได้ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และกลุ่มผู้หญิงเป็นแรงผลักดันหลักในตลาดมือถือสมาร์ทโฟน ถือเป็นสองแนวโน้มที่สำคัญ -

รายงาน Ericsson ConsumerLab บ่งชี้ ผู้บริโภคมีการใช้โซเชียลทีวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สื่อสาร—17 Sep 12

- 62 เปอร์เซ็นต์ใช้โซเชียลมีเดีย ขณะที่กำลังดูทีวี – เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว - 67 เปอร์เซ็นต์ใช้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในการดูทีวี - 60 เปอร์เซ็นต์ ใช้บริการประเภท “on demand”

การคิดค่าบริการอย่างชาญฉลาด (Smart Charging) ช่วยหนุนให้ผู้บริโภคใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือเพิ่มขึ้น สื่อสาร—18 Jun 12

- จากรายงานเรื่อง “Smarter Mobile Broadband” โดย Ericsson ConsumerLab พบว่า การบริหารจัดการระบบและการคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ทบนมือถืออย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้บริโภค

How being connected changes our lives IT—20 May 08

Ericsson Consumer Lab interviewed 31,000 consumers of all ages in 25 countries around the world (see source 1), and found that a full 65 percent always take a mobile phone with them when leaving the home (if you consider only those who actually have mobil