Monday December 16, 2019 17:14

ปฏิทินข่าว Press Release : 27 Aug 2011

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 08.00 น. - 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาวิชาการ Intelligent & Efficient Data Center หรือ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 08.30 น. - 17.00 น. ทีมเวปพยากรณ์ จัดอบรมทฤษฏีพื้นฐานโหราศาสตร์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 09.00 น. โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ นิตยสารสุขภาพดี จัดงาน Good Health good life

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 07.00 น. สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม “รวมพลังเดิน เพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” ณ ลาน พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี 09.00 น. - 16.00

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(27 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 09.00 น. - 16.00 น. TrueApp Center เปิดคอร์สอบรม iPhone Applicaiton ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 08.00 น. - 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาวิชาการ Intelligent & Efficient Data Center หรือ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—27 Aug 11

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Ms Excel ในงานคลังสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 09.00 น. - 16.00 น.