Friday January 24, 2020 06:54

ปฏิทินข่าว Press Release : 28 Aug 2011

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—28 Aug 11

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 08.30 น. วาโซ เทรนนิ่ง การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost Analysis ณ พาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. - 16.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(29 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—28 Aug 11

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 08.30 น. - 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัด สัมมนา ในหัวข้อ TIP & TRICKS : SUCCESSFUL MARKETING FOR SMEs ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด 14.00 น. - 17.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—28 Aug 11

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 08.30 น. - 17.00 น. ทีมเวปพยากรณ์ จัดอบรมทฤษฏีพื้นฐานโหราศาสตร์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 09.00 น. โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ นิตยสารสุขภาพดี จัดงาน Good Health good life

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—28 Aug 11

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 07.00 น. สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรม “รวมพลังเดิน เพื่อสุขภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” ณ ลาน พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี 09.00 น. - 16.00

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(28 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—28 Aug 11

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 08.00 น. - 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาวิชาการ Intelligent & Efficient Data Center หรือ