Tuesday September 17, 2019 22:02

ปฏิทินข่าว Press Release : 20 May 2014

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(21 พฤษภาคม 2557) ปฏิทินข่าว—20 May 14

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 08.30 น. BEDO จัดงานประชุมนานาชาติ ปี 2557 เรื่อง “ความหลาก หลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ (International Forum on Biodiversity and BioEconomy Development) ณ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(21 พฤษภาคม 2557) ปฏิทินข่าว—20 May 14

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เซ็นทรัลพัฒนาจัดงาน นานา Banana ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 พฤษภาคม 2557) ปฏิทินข่าว—20 May 14

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 09.00 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและ Koelnmesse จัดพิธีเปิดงาน แสดงสินค้าอาหาร 2557 (THAIFEX-World of Food Asia 2014) ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(20 พฤษภาคม 2557) ปฏิทินข่าว—20 May 14

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 08.30 น. - 17.00 น. เอเซีย บิสิเนส คอนเนค จัดงานประชุม “Cost-Efficient Management for Purchasing” ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 09.30 น. ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(20 พฤษภาคม 2557) ปฏิทินข่าว—20 May 14

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 17.30 น. กิติธัญ จัดงาน “GQ ALWAYS IN TOP FORM”