Monday October 21, 2019 22:23

ปฏิทินข่าว Press Release : 06 Jun 2015

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. - 16.30 น. กุ๋งกิ๋ง Birthday Party at the Happy Farm ณ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. Supersports Super Sale Up to 70%* ณ ศูนย์การ ประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. - 20.00 น. Thailand Baby&Kids Best Buy 2015 ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. Supersports Super Sale Up to 70%* ณ ศูนย์การ ประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. - 20.00 น. Thailand Baby&Kids Best Buy 2015 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 10.30

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(6 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(6 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—06 Jun 15

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 06.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน และ พิธีพุทธาภิเษกพระ ประธานประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 08.30 น.