Tuesday June 25, 2019 15:17

ปฏิทินข่าว Press Release : 07 Jun 2015

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 09.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน แถลงข่าว "เทศกาลภาพยนตร์ไทยในสหราชอาณาจักร" ณ กระทรวงวัฒนธรรม 10.00 น. - 11.00 น. ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(8 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 11.00 น. ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล เปิด “ศูนย์แลป ศิริราชก้าวไกล ส่งตรวจได้ทางไปรษณีย์” (SiLC) ณ โรงพยาบาลศิริราช 13.00 น. TOG

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(8 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 09.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน แถลงข่าว "เทศกาลภาพยนตร์ไทยในสหราชอาณาจักร"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. - 16.30 น. กุ๋งกิ๋ง Birthday Party at the Happy Farm ณ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—07 Jun 15

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. Supersports Super Sale Up to 70%* ณ ศูนย์การ ประชุมฯ สิริกิติ์ 10.00 น. - 20.00 น. Thailand Baby&Kids Best Buy 2015 ณ