Sunday February 17, 2019 13:05

ปฏิทินข่าว Press Release : 27 Jul 2015

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 08.00 น. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ถนนรอบ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11.00 น. สศอ. จัดการแถลงข่าว ประเด็น

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 13.30 น. 6 บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจทีวีช้อปปิ้ง แถลงข่าว เปิดตัว “สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)” และเปิด ตัวสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น (The Symbol of Trust)

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 08.30 น. สำนักงาน กสทช. แถลงข่าวการจัดงาน “วันสื่อสารแห่ง ชาติ (NBTC EXPO THAILAND NET 2015)” ณ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 09.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 09.00 น. ท่าเรือแหลมฉบัง จัดงานสัมมนาวิสัยทัศน์ ท่าเรือแหลม ฉบัง ณ SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK 09.00 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 10.00 น. อาซีฟ จัดพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับ ประกันการจำหน่ายหุ้น สามัญเพิ่มทุน (IPO) ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. แสนสิริ และบีทีเอส

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) ปฏิทินข่าว—27 Jul 15

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 08.00 น. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ถนนรอบ ทุ่งศรีเมือง