Sunday August 25, 2019 01:09

ปฏิทินข่าว Press Release : 18 Sep 2015

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 07.00 น. กรมประมง จัดงานวันสถาปนากรมประมง ณ กรมประมง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 10.00 น. - 18.00 น. งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคารและ การบริหาร จัดการทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 (BMAM Expo Asia) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 10.00 น. - 18.00 น.

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 08.00 น. เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ประจำปี 2558 ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ ทุ่งตะกาดพลี และวนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี 08.00 น. งานรำลึก 100 ปี

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 10.00 น. - 18.00 น. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับ นานาชาติ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(18 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 08.00 น. เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ประจำปี 2558 ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ ทุ่งตะกาดพลี

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(18 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 10.00 น. - 20.00 น. งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 10.00 น. - 18.00 น. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับ นานาชาติ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(18 กันยายน 2558) ปฏิทินข่าว—18 Sep 15

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 10.00 น. - 18.00 น. งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคารและ การบริหาร จัดการทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 (BMAM Expo Asia) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 10.00 น. - 18.00 น.