Monday September 16, 2019 20:01

ปฏิทินข่าว Press Release : 21 Sep 2016

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 08.00 น. - 16.30 น. การชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 08.30 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 08.00 น. - 16.00 น. จัดประชุมวิชาการคลินิกสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 “Sex ทันยุค” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 09.30 น. - 11.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 08.00 น. - 16.00 น. จัดประชุมวิชาการคลินิกสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 “Sex ทันยุค” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(21 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 08.00 น. - 16.30 น. การชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 10.30 น. ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าวดัชนีฯ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(21 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 08.30 น. ITD จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและ การพัฒนา ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 09.30 น. แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—21 Sep 16

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 10.00 น. - 17.00 น. Thailand LAB International 2016 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา 'จัดทัพธุรกิจไทย ไปเมีย นมา’ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 13.00