Wednesday February 20, 2019 10:50

ปฏิทินข่าว Press Release : 08 Nov 2016

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Nov 16

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. - 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมสุโกศล 14.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Nov 16

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 08.00 น. - 17.30 น. FAPA 2016 ณ ไบเทค บางนา 10.00 น. - 18.00 น. COSMEX 2016 ณ ไบเทค บางนา 10.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Nov 16

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 08.00 น. - 17.30 น. FAPA 2016 ณ ไบเทค บางนา 10.00 น. ซิตี้แบงก์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรม ระบบ Voice Biometric เทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลด้วย เสียง ณ Client

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Nov 16

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 10.00 น. - 18.00 น. COSMEX 2016 ณ ไบเทค บางนา 10.00 น. - 18.00 น. in-cosmetics Asia 2016 ณ ไบเทค

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—08 Nov 16

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. ออลล่า จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) “ALLA” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10.00 น.