Thursday February 21, 2019 03:08

ปฏิทินข่าว Press Release : 15 Nov 2017

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2560) ปฏิทินข่าว—15 Nov 17

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ทิศทาง เศรษฐกิจ ปี 2561 หัวข้อ “เอส เอ็ม อีไทย ก้าวไปกับ ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2560) ปฏิทินข่าว—15 Nov 17

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทิศทาง เศรษฐกิจไทย ปี 2561 หัวข้อ “เอส เอ็ม อีไทย ก้าวไป กับไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 09.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2560) ปฏิทินข่าว—15 Nov 17

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดการ ประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ณ ม.มหิดล ศาลายา 09.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2560) ปฏิทินข่าว—15 Nov 17

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดการ ประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ณ ม.มหิดล ศาลายา 09.30 น.