Wednesday April 24, 2019 02:03

ปฏิทินข่าว Press Release : 30 Jan 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(31 มกราคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Jan 18

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 10.30 น. สจล. จัดแถลงข่าว นโยบายการศึกษาตอบโจทย์ทิศทางการ พัฒนาประเทศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) 13.30

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(31 มกราคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Jan 18

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 10.30 น. PPSEZ จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามแต่งตั้ง APM เป็นที่ ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเข้าจดทะเบียนแบบ Secondary Listing ในประเทศไทย ของ Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(30 มกราคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Jan 18

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09.00 น. เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้ากลุ่มเจมาร์ท ดัน บริษัทย่อย JVC ระดมทุนผ่าน ICO และเจาะลึกข้อมูลการ ระดมทุน JFIN Coin ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล 09.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(30 มกราคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Jan 18

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงการขอ รับทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวี ดิทัศน์ ประจำปี 2561 ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 มกราคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Jan 18

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 09.30 น. ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอส เอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 10.00 น. สจล.