Saturday February 16, 2019 15:05

ปฏิทินข่าว Press Release : 14 Feb 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—14 Feb 18

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น. น้ำดื่มคริสตัล จัดงานแถลงข่าวกลุ่มย่อย กลยุทธ์การ บุกตลาดน้ำดื่มปี 2561 ณ ThaiBev House ชั้น 41 อาคาร CW Tower 13.30 น. VICTAM

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—14 Feb 18

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงาน “พํธีบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการนำดิจิทัลมาใช้ พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ” ณ กรมการแพทย์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—14 Feb 18

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “ล้งเล้ง” วันปล่อย ของนักศึกษาและอาจารย์เด็กมนุษย์ 2018 ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 09.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—14 Feb 18

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ และฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมแถลงข่าว โครงการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม