Saturday July 20, 2019 12:32

ปฏิทินข่าว Press Release : 12 Jun 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(13 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Jun 18

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 08.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม International Basic PICC Line Training Workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(13 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Jun 18

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 10.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวง การละ เล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม 11.00 น. สศอ.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(13 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Jun 18

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 08.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม International Basic PICC Line Training Workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 12.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Jun 18

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “ยาช่วยกำจัดเบาหวานได้ อย่างไร” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 11.00 น. SACICT จัดประชุมสัมมนา CRAFT INNOVATION

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Jun 18

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “ยาช่วยกำจัดเบาหวานได้ อย่างไร” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 13.30 น. คอร์โน แอนด์ แนช