Sunday August 25, 2019 08:06

ปฏิทินข่าว Press Release : 17 Jul 2018

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงข่าวสถานการณ์ ท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงแรม อมารี

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดแถลงข่าว แนวโน้มเศรษฐกิจและการ ลงทุน ครึ่งปีหลัง 61 ณ โรงแรมสยามแคมปินสกี้ 10.00 น. พูนทรัพย์ คอมเพล็กซ์ จัดงานแถลงข่าว

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 08.30 น. กสอ. จัดงานแถลงข่าวพิธีปิดโครงการ “DIP SME Academy" และการเสวนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของผู้ ประกอบการในอนาคต ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.45 น. ทูตการค้าเวียดนาม จัดงานแถลงข่าว เกษตรเวียดนามโต เร็ว ชวนไทยลงทุน เปิดช่องทางพิเศษ HORTEX Vietnam 2019 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์ 13.00 น. อพวช.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(17 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.00 น. เอ็ม วิชั่น จัดงานการนำเสนอข้อมูลรายละเอียด หลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(17 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 10.00 น. สสว. จัดงาน “สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด” ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.09 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10.00 น.

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(17 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—17 Jul 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานแถลงข่าว "การ พระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ