Sunday February 23, 2020 02:26

ปฏิทินข่าว Press Release : 12 Mar 2019

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ร่วมงาน การประชุมอาเซียนบวกสาม พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะว่าด้วยเรื่อง กิจการเพื่อสังคม ปฏิทินข่าว—12 Mar 19

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Social Enterprise Thailand

พีทีที โออาร์ รุกตลาดเอเชีย เปิด คาเฟ่ อเมซอน สาขาที่ 3 ในโอมาน พร้อมขยายเพิ่มเป็น 10 สาขา ในปี 62 ตั้งเป้าสู่แบรนด์ระดับโลก ปฏิทินข่าว—12 Mar 19

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์

เก็ท เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ กับบริการเรียกรถ รับส่งพัสดุ และส่งอาหาร เต็มรูปแบบ ปฏิทินข่าว—12 Mar 19

"เก็ท" (GET) แอพพลิเคชั่นบริการเรียกรถ รับส่งพัสดุ และบริการออนดีมานด์อื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โกเจ็ก พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้วเพื่อช่วยให้ชีวิตคนกรุงเทพฯ ง่ายขึ้น โดยขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพฯ

กสอ. เดินหน้าเสริมแกร่ง Startup เน้นใช้ Co-Working Space พัฒนาธุรกิจ ปฏิทินข่าว—12 Mar 19

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าโครงการส่งเสริม การใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Working Space) ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ หรือ โครงการ Basecamp อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นเสริมแกร่งStartup เอสเอ็มอี