เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมโครงการ ประกันสงกรานต์ถูกใจ 7 บาท

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday April 9, 2019 09:12
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--เมืองไทยประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาล รวมถึงเป็นการขยายฐานการรับประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ "ประกันสงกรานต์ถูกใจ 7 บาท" เพื่อมอบความสุขและความ อุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาก ดังนั้น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ขอร่วมรณรงค์ความปลอดภัยด้านการเดินทาง และส่งเสริมให้ประชาชนทุกได้เข้าถึงความคุ้มครอง และใช้ประกันภัยเป็นตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยง ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสจึงพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัยที่สะดวกมากขึ้น ในกลุ่มไมโครอินชัวรันส์ประกันภัยระยะสั้น ที่คุ้มครองช่วงเทศกาล กับบริการ "ประกันสงกรานต์ถูกใจ 7 บาท" ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ

โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จับมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม จำนวน 200,000 สิทธิ์ โดยแบ่งระยะเวลาในการแจกสิทธิ์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5-15 เมษายน 2562 แจกสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ชำระบิลค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2562 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ หรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รับสิทธิ์ฟรีประกันอุบัติเหตุท้ายใบเสร็จ และพิเศษยิ่งกว่าเดิมคือ เมื่อลูกค้าจ่ายค่าสินค้าผ่านบัตร 7Card รับสิทธิ์ฟรีทันที โดยไม่มีขั้นต่ำ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 เพียงแสดงตนพร้อมนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวและบัตรประชาชนตัวจริงไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ และ รอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง

ทั้งนี้ ข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ "ประกันสงกรานต์ถูกใจ 7 บาท" ประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากการถูกฆาตกรรม /ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาท หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/ ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ :