ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday July 18, 2019 10:21
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--ซีพี ออลล์

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุดซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) สะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา คือบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3 ประโยชน์เพื่อ ประเทศ ประชาชน และบริษัท ตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร และพนักงานซีพี ออลล์ ทุกคน

ซีพี ออลล์ ได้คะแนนสูงขึ้นอย่างชัดเจนในหลายๆ ด้าน ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้โครงการ 7 Go Green อาทิ โครงการรณรงค์ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านโครงการ "รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก" และโครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 500 ล้านใบ อีกทั้งในร้านเซเว่น ยังได้เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทั้งถุงกระดาษ และแก้วแบบย่อยสลายได้ นำร่อง 300 สาขา นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมมือเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และสร้างเมืองให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ซีพี ออลล์ ยังได้คะแนนด้านสังคมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนช่วยสนับสนุนส่งเสริมสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าภาคการเกษตรจากชุมชนจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯและ 24 Shopping มาโดยตลอด และคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับคะแนนด้านธรรมาภิบาลยังคงคะแนนอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะหัวข้อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ "งานประกาศเจตนารมณ์ ซีพี ออลล์ องค์กรธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน" จัดโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรธรรมาภิบาล พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่ม ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นับเป็นความต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) กลุ่ม World Index และกลุ่ม Emerging Markets Index และการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันให้เห็นว่า ซีพี ออลล์ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริหารธุรกิจให้เกิดสมดุลย์ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


Latest Press Release

เครือสหพัฒน์ โชว์ผลสำเร็จงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63” ครั้งแรกกับยอดขายทะลุเป้า เกือบ 100 ล้าน

เครือสหพัฒน์ โชว์ผลสำเร็จงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63” ครั้งแรกกับยอดขายทะลุเป้า เกือบ 100 ล้าน ได้ขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ ปีหน้าลุยจัดต่อทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ออนไลน์ เปิดเผยว่า...

เปิดแล้ววันนี้! แม็กเน็ตใหม่ไซส์บิ๊ก “Mega HarborLand Westgate” ที่“เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต”

เปิดแล้ววันนี้! แม็กเน็ตใหม่ไซส์บิ๊ก “Mega HarborLand Westgate” ที่“เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต” ตอกย้ำเดสติเนชั่นเบอร์หนึ่งประตูสู่ภาคตะวันตกตอบรับแผนขยายกลุ่มลูกค้าและพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 15 ล้านคน -...

ซัมซุงยกระดับเครื่องซักผ้าฝาบนสู่อีกขั้น ผสานนวัตกรรมการซักผ้าสะอาด ให้หอมสดชื่นเข้มข้น

ซัมซุง ชวนสัมผัสนวัตกรรมการซักผ้าจากเครื่องซักผ้าซัมซุงฝาบนที่มอบความสะอาด พร้อมฟังก์ชันเด่น Deep Softener ที่ให้ผ้าหอมเข้มข้น ด้วยการใช้ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเท่าเดิม* พร้อมร่วมพิสูจน์ผ่านน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ เพื่อความหอมสดชื่น...

แดเนียล จาง ซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ปออกจดหมายแก่ผู้ถือหุ้นปี 2563

อาลีบาบา กรุ๊ปประกาศรายได้ประจำปีสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับนี้...

FIVE STAR และ Star coffee ฉลองเปิดสาขาใหม่ รพ.กระทุ่มแบน ร่วมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้พี่น้องชาวสมุทรสาคร

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยนายศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ธุรกิจห้าดาว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยได้รับเกียรติจาก น.พ.อภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ...

Related Topics