เปิดตัว #ฮันโนะ-เวชพงศ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้านบาท ชูจุดขายดูแลในรูปแบบญี่ปุ่น ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงวัยในตลาดเมืองไทย

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday August 1, 2019 17:11
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--ทริปเปิ้ล พี คอนเน็คชั่น

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ "ฮันโนะ-เวชพงศ์" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โครงการมูลค่า 150 ล้านบาท ด้วยตัวอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า3,000 ตารางเมตร จากความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี กับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำตลาดด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ(Aging society) คือมี ประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นจำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ(Aged society) คือจำนวนผู้สูงวัย มากถึง 14% และปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ยาวนาน การดูแลที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วย ความเคารพ ให้เกียรติ และดูแลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living) ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง จะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เสมือนสมัยเมื่อวัยหนุ่มสาว เพื่อเป็นการกระตุ้นสมอง ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ด้วยหลักมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์(Mission) "เพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก" มิใช่เพียงเพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเท่านั้น ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกครอบครัวของท่านผู้สูงอายุด้วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 'ครอบครัวซาโต้' ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ รวมไปถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี ร่วมกับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี โดยได้ก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นรูปแบบอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา มีห้องพักรวม 42 ห้อง สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 54 ท่าน ห้องพักจัดเป็น 3 รูปแบบ คือ

1. Premium room ห้องเตียงเดี่ยวแบบพิเศษ ตำแหน่งห้องใกล้ห้องพยาบาล พร้อมด้วยเตียงไฟฟ้ารุ่นพิเศษ

2. Private room ห้องเตียงเดี่ยว
3. Twin-Bed room ห้องเตียงคู่

การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงโดยพยาบาลวิชาชีพ, กิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยนักกายภาพบำบัด และอาหารทุกมื้อ ได้รับการดูแลโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร ทั้งนี้ยังนับว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในไทย ที่มีบ่อน้ำอุ่นออนเซ็นให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเพื่อสำหรับการผ่อนคลายแล้ว การแช่ออนเซ็นยังช่วยในการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้เลือดส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่พักอาศัย ขนาดทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้ถูกออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้หลักมาตรฐานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะของประเทศญี่ปุ่นที่เน้นหลักการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการใช้วัสดุหนาพิเศษ มีขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ในการปูพื้นห้องเพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกหากเกิดการหกล้ม พร้อมเลือกใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการพยาบาล ด้วยการออกแบบตัวตึกภายใน ทางเดินเสมือนรูปโดนัท เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้รอบโดยไม่เกิดความสับสน หรือความกังวล ที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท

นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบเรียกพยาบาลประจำห้อง, ระบบแจ้งเมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง, ระบบกล้อง CCTV และหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2019 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะรับผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยเต็มจำนวน 54 ท่าน รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มาในรูปแบบ Day Care (แบบไปเช้า – เย็นกลับ) ที่คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าใช้บริการจำนวน 30 ท่านต่อวัน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยประมาณ 10 ล้านบาทในปีแรก มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้ กล่าวปิดท้าย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ มีบริการ กิจกรรมสันทนาการกระตุ้นสมอง แบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) ช่วยในการฝึกพัฒนา กระตุ้นสมอง และ ส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุได้เข้าสังคม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Day Care สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ราคา 1,900 บาท* สามารถสะสมแต้มคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 11 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ราคานี้รวมกิจกรรมการแช่ออนเซ็น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด) หมดเขต 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-026-6218 และwww.hvgc.co.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: สินทรัพย์ประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 กับแคมเปญ เจอปุ๊ป จ่ายปั๊ป

สินทรัพย์ประกันภัย ห่วงใยสุขภาพของคนไทย ออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19กับแคมเปญ "เจอปุ๊ป จ่ายปั๊ป" เพียงตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 รับความคุ้มครองทันที!! ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 99 - 499 บาท...

เอไอเอส ผนึก สตาร์บัคส์ ประกาศเป็นเอ็กซ์คูลซีฟพาร์ทเนอร์ เสริมแกร่งผู้นำด้านการดูแลลูกค้า มอบสิทธิพิเศษเครื่องดื่มยอดนิยมผ่าน AIS Points

เอไอเอส เซเรเนด เสริมความแข็งแกร่งผู้นำด้านการดูแลลูกค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ประกาศความร่วมมือ กับ "สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)" แบรนด์เครื่องดื่มและกาแฟขวัญใจคนไทย ยอดขายอันดับที่ 1 ของโลก และมีสาขาทั่วประเทศไทยมากกว่า 400 สาขา...

22 ก.พ.63 23 ก.พ.63 บูมรับวันหยุด กับ HomePro BOMB POINT !! บอมคะแนน รับส่วนลดสูงสุด 20% บูมสินค้าเรื่องบ้าน 1 แถม 1 หรือ ซื้อคู่ถูกกว่า สิทธิพิเศษจัดเต็ม

โฮมโปร จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักบ้าน จัดเต็มโดนใจคุ้มค่าทุกพ้อยท์ "HomePro BOMB POINT" !! เลือกช้อปตามใจตัวเองได้แบบปังๆ กับสินค้าคุณภาพดี ราคาโดน สิทธิพิเศษที่เดียวที่ โฮมโปร สำหรับสมาชิกบัตรโฮมการ์ด ช้อปสินค้า พร้อม 'ใช้คะแนนแทนส่วนลด สูงสุดถึง...

YLGปรับเป้าราคาทองปี63เป็น 25,500-27,000บาท ชี้ไวรัสโควิด19-ความไม่สงบตะวันออกกลาง-บาทอ่อนหนุนทองคำพุ่ง

วายแอลจีเผยราคาทองคำปีนี้พุ่งแรงทะลุแนวต้านแรกที่เคยคาดไว้ มองเป้าหมายต่อไป หลังผ่านบริเวณ 1,616 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีสิทธิ์ทะยานต่อยังเป้าถัดไปที่ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 25,500 บาทต่อบาททองคำ...

M7 ประกาศผลงานปี 62 รายได้เข้าเป้าทะลุ 3.3 หมื่นลบ. บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าปี 63 รายได้โต 10%

COM7 ฉลองผลงานปี 62 โกยรายได้ 33,362.5 ลบ. โต 19.5% กำไร 1,215.8 ลบ. โต 36.1% จากสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มียอดขายเติบโต โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายของปี ไอโฟนรุ่น 11 กระแสตอบรับแรงสุด !!! เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น...

Related Topics